Activitatea de cercetare ştiinţifică a CSSAS este structurată pe cinci programe:

___• CONCEPTE ŞI TEORII ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI APĂRĂRII

Aprofundarea teoretică şi implementarea conceptelor şi teoriilor avansate în domeniul studiilor de securitate, ştiinţei militare şi disciplinelor conexe.

___• SECURITATE EUROPEANĂ ŞI EUROATLANTICĂ

Analiza şi aprofundarea conceptelor şi acţiunilor principalilor actori statali şi organizaţii interguvernamentale în sfera securităţii.

___• STRATEGIE MILITARĂ

Analiza şi aprofundarea teoriei şi conceptelor strategice şi evaluarea prospectivă a strategiei militare.

___• ARMATĂ ŞI SOCIETATE

Analiza rolului şi locului armatei şi profesiei militare în societatea în curs de globalizare.

___• ZONE DE INTERES STRATEGIC

Analiza evenimentelor şi fenomenelor recente din principalele zone de interes strategic. Proiecţii şi estimări. Organizaţii de securitate.

 

studii

2021-2023

2016-2020

Proliferarea nucleară şi echilibrul strategic central în secolul XXI
Evaluarea prospectivă a strategiei militare. Viitorul strategiei militare
Evaluare strategică 2019
Evaluare strategică 2018
Modalităţi de contracarare a ameninţării hibride la adresa securităţii statelor
Conflictele din Balcanii de Vest - războaie îngheţate? Regiunea vest-balcanică în contextul de securitate european
Perspective şi implicaţii ale crizei refugiaţilor şi migranţilor ilegali în Europa. Provocări socio-culturale în următorii 50 de ani
Evaluare strategică 2017
Evaluare strategică 2016
Metode avansate în studiile strategice: consideraţii despre teoria jocurilor
Geopolitica şi geoeconomia spaţiului european după 2010
Influenţa conflictelor din Nordul Africii şi Orientul Mijlociu asupra securităţii europene

2015

Riscuri şi ameninţări la adresa statelor nemembre NATO din Europa
Perspective epistemologice şi predicţii în relaţiile internaţionale
Abordări teoretice şi practice asupra obţinerii sprijinului populaţiei în teatrele de operaţii
Conflictele atipice ale secolului al XXI-lea

2014

Evaluarea impactului implementării sistemului de apărare antirachetă asupra securităţii naţionale şi globale
Rolul reţelelor de socializare în generarea şi evoluţia crizelor politice şi economice
Migraţia ca problemă de securitate. Studiu de caz: România
Terorismul - Răul din umbră al începutului de secol
Avantaje şi dezavantaje ale politicilor NATO şi UE privind dezvoltarea şi utilizarea în comun a capabilităţilor militare destinate dislocării şi susţinerii forţelor armate şi implicaţiile asupra securităţii regionale şi globale
Implicaţiile participării României la dezvoltarea capabilităţilor în cadrul multinaţional organizat de NATO şi UE prin iniţiativele "Smart Defence" şi "Pooling and Sharing" asupra revizuirii Strategiei de transformare a Armatei României

2013

Securitatea şi apărarea ţării în contextul ameninţărilor teroriste
Apărarea naţională, între viziune şi realitate, la început de mileniu
Determinări ale crizei economico-financiare globale asupra securităţii statelor membre ale Alianţei Nord-Atlantice
Evoluţia relaţiei NATO-UE faţă de determinarea polilor de putere
Ameninţări asimetrice sau ameninţări hibride: delimitări conceptuale pentru fundamentarea securităţii şi apărării naţionale

2012

Misiunile strategice ale Armatei României în cadrul Alianţei Nord-Atlantice
Tendinţe strategice ale marilor puteri în competiţia pentru resurse energetice
Securitatea în zona estică a Mării Mediterane
Evoluţia mediului de securitate în zona extinsă a Mării Negre şi influenţa acesteia asupra configurării forţelor navale ale României pe termen mediu si lung
Procesul de regionalizare a României şi securitatea naţională
Capacitatea Uniunii Europene de gestionare a crizelor în domeniul
militar şi civil. Prezent şi perspective
Implicaţiile pe termen mediu şi lung ale frământărilor sociale asupra
securităţii naţionale
Fenomene diverse cu impact asupra stabilităţii şi securităţii locale, regionale şi internaţionale
Managementul şi conducerea militară strategică în viitoarele confruntări armate

2011

Crize potenţiale ce pot afecta securitatea naţională: prevenirea, limitarea şi soluţionarea situaţiilor de criză
Rolul NATO şi al UE în managementul crizelor din Balcanii de Vest
Priorităţi în arhitectura de apărare şi securitate a României în noul climat al globalizării şi apartenenţelor la tratate zonale sau regionale
Federaţia Rusă - elemente cheie ale participării în OCS (Organizaţia de Cooperare de la Shanghai), Consiliul NATO-Rusia, BRIC (Brazilia, Rusia, India, China) şi posibilele influenţe în Asia Centrală şi Caucaz, cu repercusiuni asupra României
Strategia militară a României în contextul noilor repere europene şi euro-atlantice de securitate
Reforma instituţională a UE din perspectiva politicii de securitate şi apărare comune

2010

Consecinţe ale implementării scutului antirachetă asupra conceptului de echilibru de putere la nivel global
Cursa înarmărilor în arcul de insecuritate din vecinătatea estică a Uniunii Europene. Consecinţe pentru România
Interesele naţionale şi folosirea instrumentelor de putere naţională pentru promovarea şi apărarea acestora: cazul României
Securitatea energetică a României în context european
Rolul forţelor armate în lupta împotriva terorismului. Forme şi procedee de acţiune specifice angajării forţelor armate în lupta împotriva terorismului
Provocări actuale pentru securitatea europeană
Rolul actorilor statali în configurarea mediului internaţional de securitate
Globalizare versus separatism politic

2009

Evoluţia mediului de securitate, riscuri, ameninţări şi elemente acţionale în dimensiunea aerospaţială
Influenţa factorului economic în realizarea securităţii
Conducerea administrativă a armatei în situaţii de criză şi război
Managementul consecinţelor
Europa: graniţe, cetăţenie, securitate
Rolul religiei în construcţia viitoarei Europe
Capabilităţi facilitate de reţea

2008

Societăţile militare private şi securitatea umană
Securitatea energetică
Rolul UE în asigurarea securităţii globale
Influenţa factorilor etnic şi religios asupra dinamicii mediului de securitate
Fenomene şi procese definitorii pentru evoluţia armatei naţionale
Operaţiile de stabilitate şi securitatea umană
Rolul organismelor internaţionale în managementul crizelor în regiunea Mării Negre
Aspecte militare ale abordării Operaţiei pe Bază de Efecte
Migraţie şi securitate
Leadership şi management în armată

Cerinţe operaţionale în Războiul Bazat pe Reţea
"Arma energetică" în contextul relaţiilor internaţionale ale începutului de secol XXI
Securitatea spaţiului de interes: actori, instrumente şi tendinţe
Managementul diferenţelor în asigurarea securităţii la Marea Neagră
Optimizarea regenerării structurilor Armatei României angajate în acţiuni militare în afara teritoriului naţional
Naţional şi colectiv în apărarea României
Războiul asimetric şi noua fizionomie a conflictualităţii armate
Liderul militar în România
Politica Europeană de Securitate şi Apărare - cadrul de manifestare şi dezvoltare a intereselor de securitate naţională
Perspective în evoluţia organizaţiilor internaţionale de securitate
Dimensiunea etnico-religioasă a securităţii
Anul 2006: Evaluare strategică
Raporturile între armată şi societate în contextul integrării României în NATO şi aderării la Uniunea Europeană
Perspective în evoluţia armatelor naţionale
Operaţii militare expediţionare

2006

Optimizarea participării Armatei României la acţiunile de apărare colectivă
Resursele energetice şi mediul de securitate la începutul secolului XXI
Infrastructuri critice. Pericole, ameninţări la adresa acestora. Sisteme de protecţie
Actualităţi şi perspective în Politica Europeană de Securitate şi Apărare
Globalizarea insecurităţii. Factori şi modalităţi de contracarare
Perspective în lupta armată
Sprijinul naţiunii-gazdă
Societatea civilă - actor nonstatal major
Anul 2005: Evenimente, procese, semnificaţii

2005

Reforma sistemului de securitate în România (1989-2004)
Armata şi societăţile postcomuniste în tranziţie
Raporturile dintre armată şi societate în procesul integrării europene şi euro-atlantice a României
Impactul regenerării structurilor Armatei României angajate în acţiuni militare în afara teritoriului naţional asupra societăţii româneşti
Componenta etnico-religioasă a conflictelor
Raporturile dintre Armata României şi societatea civilă
Tipuri de misiuni asumate de Armata României în cadrul Alianţei Nord-Atlantice şi implicaţiile pentru învăţământul desfăşurat în Universitatea Naţională de Apărare "Carol I"
Întrebuinţarea marilor unităţi de infanterie uşoară ca forţă expediţionară pentru impunerea stabilităţii în zonele aflate sub controlul grupărilor teroriste
Modalităţi şi posibilităţi de amplificare a cooperării în zona Mării Negre
Apărarea colectivă şi apărarea naţională în contextul integrării României în NATO şi aderării la Uniunea Europeană
Determinări ale misiunilor Armatei României în condiţiile integrării ţării în NATO şi Uniunea Europeană
Impactul profesionalizării Armatei României asupra raporturilor sale cu societatea în care fiinţează
Armata României şi garantarea democraţiei constituţionale
Dimensiunile nonmilitare ale securităţii
Implicaţiile globalizării asupra securităţii naţionale
Apărarea colectivă - o necesitate a menţinerii integrităţii statale naţionale. Acţiunea Armatei României în cadrul apărării NATO
Puterea militară în secolul XXI. Modalităţi de realizare şi manifestare a puterii militare în societatea democratică românească
Modalităţi de pregătire şi ducere a operaţiilor de către Armata României pentru îndepinirea misiunilor specifice în condiţiile acţiunii elementelor teroriste
Crizele politico-militare ale începutului de mileniu
Optimizarea regenerării structurilor Armatei României angajate în acţiuni militare în afara teritoriului naţional
Întrebuinţarea puterii aeriene la începutul secolului XXI. Realităţi, tendinţe, implicaţii
Redislocarea bazelor militare ale SUA în Europa de Est - România
Războiul bazat pe reţea în fizionomia noilor conflicte militare
Diferenţe culturale dintre armată şi societatea românească
Impactul integrării în Alianţa Nord-Atlantică asupra managementului resurselor umane din Armata României
Optimizarea utilizării sistemelor de armament de mare precizie şi bătaie lungă în scopul adaptării acestora la desfăşurarea acţiunilor militare asimetrice
Terorismul contemporan - factor de risc la adresa securităţii şi apărării naţionale în condiţiile statutului României de membru NATO
Strategia europeană a integrării
Redimensionări şi configurări ale mediului de securitate regional (zona Mării Negre şi Balcani)
Metode şi procedee de identificare a centrelor de greutate pe timpul conflictelor armate

2004

Mediul de securitate în anul 2004
România şi procesul de stabilizare regională
Riscuri şi ameninţări la adresa securităţii României. Actualitate şi perspectivă
Posibile arhitecturi instituţionale europene
Militar-nonmilitar în securitatea naţională. Dilema armatei
Elemente noi în studiul securităţii naţionale şi internaţionale
Dinamica parteneriatelor
Apărarea colectivă şi apărarea naţională
NATO şi UE. Determinări şi finalităţi
Geopolitica. Dependenţele de resursele energetice
Tendinţe în lupta armată
Determinări sociale, psihosociale şi juridice ale misiunilor Armatei României
Dinamica misiunilor Armatei României
Dinamica scopurilor în acţiunile militare
Surse de instabilitate
NATO între certitudini şi aşteptări
Reacţia rapidă în operaţia militară
Tehnologie şi inteligenţă în conflictele militare
Crize şi instabilitate în Europa
Fizionomia acţiunilor militare
Proiecţia forţei. Determinări
Războiul bazat pe reţea şi viitorul strategiei militare
Ameninţări la adresa securităţii

2003

Mediul strategic de securitate în anul 2003
Aspecte teoretico-metodologice şi modalităţi practice de aplicare a conceptului "Război bazat pe reţea în Armata României, corespunzător Structurii de Forţe 2007"
Profesionalizarea armatei României în contextul integrării în NATO
Principii ale războiului şi luptei armate

2002

Mediul strategic de securitate în anul 2002
Strategia integrală
Securitatea naţională şi religia

2001

[anexe]
[anexe]

Sus