Activitatea de cercetare științifică a CSSAS este structurată pe cinci programe:

___• CONCEPTE ȘI TEORII ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI APĂRĂRII

Aprofundarea teoretică și implementarea conceptelor și teoriilor avansate în domeniul studiilor de securitate, științei militare și disciplinelor conexe.

___• SECURITATE EUROPEANĂ ȘI EUROATLANTICĂ

Analiza și aprofundarea conceptelor și acțiunilor principalilor actori statali și principalelor organizații interguvernamentale în sfera securității.

___• STRATEGIE MILITARĂ

Analiza și aprofundarea teoriei și conceptelor strategice și evaluarea prospectivă a strategiei militare.

___• ARMATĂ ȘI SOCIETATE

Analiza rolului și locului armatei și profesiei militare în societatea în curs de globalizare.

___• ZONE DE INTERES STRATEGIC

Analiza evenimentelor și fenomenelor recente din principalele zone de interes strategic. Proiecții și estimări. Organizații de securitate.

 

studii

2015

Evaluare strategică 2018
Modalități de contracarare a amenințării hibride la adresa securității statelor
Conflictele din Balcanii de Vest - războaie înghețate? Regiunea vest-balcanică în contextul de securitate european
Perspective și implicații ale crizei refugiaților și migranților ilegali în Europa. Provocări socio-culturale în următorii 50 de ani
Evaluare strategică 2017
Evaluare strategică 2016
Metode avansate în studiile strategice: considerații despre teoria jocurilor
Geopolitica și geoeconomia spațiului european după 2010
Influența conflictelor din Nordul Africii și Orientul Mijlociu asupra securității europene

2015

Riscuri și amenințări la adresa statelor nemembre NATO din Europa
Perspective epistemologice și predicții în relațiile internaționale
Abordări teoretice și practice asupra obținerii sprijinului populației în teatrele de operații
Conflictele atipice ale secolului al XXI-lea

2014

Evaluarea impactului implementării sistemului de apărare antirachetă asupra securității naționale și globale
Rolul rețelelor de socializare în generarea și evoluția crizelor politice și economice
Migrația ca problemă de securitate. Studiu de caz: România
Terorismul - Răul din umbră al începutului de secol
Avantaje și dezavantaje ale politicilor NATO și UE privind dezvoltarea și utilizarea în comun a capabilităților militare destinate dislocării și susținerii forțelor armate și implicațiile asupra securității regionale și globale
Implicațiile participării României la dezvoltarea capabilităților în cadrul multinațional organizat de NATO și UE prin inițiativele "Smart Defence" și "Pooling and Sharing" asupra revizuirii Strategiei de transformare a Armatei României

2013

Securitatea și apărarea țării în contextul amenințărilor teroriste
Apărarea națională, între viziune și realitate, la început de mileniu
Determinări ale crizei economico-financiare globale asupra securității statelor membre ale Alianței Nord-Atlantice
Evoluția relației NATO-UE față de determinarea polilor de putere
Amenințări asimetrice sau amenințări hibride: delimitări conceptuale pentru fundamentarea securității și apărării naționale

2012

Misiunile strategice ale Armatei României în cadrul Alianței Nord-Atlantice
Tendințe strategice ale marilor puteri în competiția pentru resurse energetice
Securitatea în zona estică a Mării Mediterane
Evoluția mediului de securitate în zona extinsă a Mării Negre și influența acesteia asupra configurării forțelor navale ale României pe termen mediu si lung
Procesul de regionalizare a României și securitatea națională
Capacitatea Uniunii Europene de gestionare a crizelor în domeniul
militar și civil. Prezent și perspective
Implicațiile pe termen mediu și lung ale frământărilor sociale asupra
securității naționale
Fenomene diverse cu impact asupra stabilității și securității locale, regionale și internaționale
Managementul și conducerea militară strategică în viitoarele confruntări armate

2011

Crize potențiale ce pot afecta securitatea națională: prevenirea, limitarea și soluționarea situațiilor de criză
Rolul NATO și al UE în managementul crizelor din Balcanii de Vest
Priorități în arhitectura de apărare și securitate a României în noul climat al globalizării și apartenențelor la tratate zonale sau regionale
Federația Rusă - elemente cheie ale participării în OCS (Organizația de Cooperare de la Shanghai), Consiliul NATO-Rusia, BRIC (Brazilia, Rusia, India, China) și posibilele influențe în Asia Centrală și Caucaz, cu repercusiuni asupra României
Strategia militară a României în contextul noilor repere europene și euro-atlantice de securitate
Reforma instituțională a UE din perspectiva politicii de securitate și apărare comune

2010

Consecințe ale implementării scutului antirachetă asupra conceptului de echilibru de putere la nivel global
Cursa înarmărilor în arcul de insecuritate din vecinătatea estică a Uniunii Europene. Consecințe pentru România
Interesele naționale și folosirea instrumentelor de putere națională pentru promovarea și apărarea acestora: cazul României
Securitatea energetică a României în context european
Rolul forțelor armate în lupta împotriva terorismului. Forme și procedee de acțiune specifice angajării forțelor armate în lupta împotriva terorismului
Provocări actuale pentru securitatea europeană
Rolul actorilor statali în configurarea mediului internațional de securitate
Globalizare versus separatism politic

2009

Evoluția mediului de securitate, riscuri, amenințări și elemente acționale în dimensiunea aerospațială
Influența factorului economic în realizarea securității
Conducerea administrativă a armatei în situații de criză și război
Managementul consecințelor
Europa: granițe, cetățenie, securitate
Rolul religiei în construcția viitoarei Europe
Capabilități facilitate de rețea

2008

Societățile militare private și securitatea umană
Securitatea energetică
Rolul UE în asigurarea securității globale
Influența factorilor etnic și religios asupra dinamicii mediului de securitate
Fenomene și procese definitorii pentru evoluția armatei naționale
Operațiile de stabilitate și securitatea umană
Rolul organismelor internaționale în managementul crizelor în regiunea Mării Negre
Aspecte militare ale abordării Operației pe Bază de Efecte
Migrație și securitate
Leadership și management în armată

Cerințe operaționale în Războiul Bazat pe Rețea
"Arma energetică" în contextul relațiilor internaționale ale începutului de secol XXI
Securitatea spațiului de interes: actori, instrumente și tendințe
Managementul diferențelor în asigurarea securității la Marea Neagră
Optimizarea regenerării structurilor Armatei României angajate în acțiuni militare în afara teritoriului național
Național și colectiv în apărarea României
Războiul asimetric și noua fizionomie a conflictualității armate
Liderul militar în România
Politica Europeană de Securitate și Apărare - cadrul de manifestare și dezvoltare a intereselor de securitate națională
Perspective în evoluția organizațiilor internaționale de securitate
Dimensiunea etnico-religioasă a securității
Anul 2006: Evaluare strategică
Raporturile între armată și societate în contextul integrării României în NATO și aderării la Uniunea Europeană
Perspective în evoluția armatelor naționale
Operații militare expediționare

2006

Optimizarea participării Armatei României la acțiunile de apărare colectivă
Resursele energetice și mediul de securitate la începutul secolului XXI
Infrastructuri critice. Pericole, amenințări la adresa acestora. Sisteme de protecție
Actualități și perspective în Politica Europeană de Securitate și Apărare
Globalizarea insecurității. Factori și modalități de contracarare
Perspective în lupta armată
Sprijinul națiunii-gazdă
Societatea civilă - actor nonstatal major
Anul 2005: Evenimente, procese, semnificații

2005

Reforma sistemului de securitate în România (1989-2004)
Armata și societățile postcomuniste în tranziție
Raporturile dintre armată și societate în procesul integrării europene și euro-atlantice a României
Impactul regenerării structurilor Armatei României angajate în acțiuni militare în afara teritoriului național asupra societății românești
Componenta etnico-religioasă a conflictelor
Raporturile dintre Armata României și societatea civilă
Tipuri de misiuni asumate de Armata României în cadrul Alianței Nord-Atlantice și implicațiile pentru învățământul desfășurat în Universitatea Națională de Apărare "Carol I"
Întrebuințarea marilor unități de infanterie ușoară ca forță expediționară pentru impunerea stabilității în zonele aflate sub controlul grupărilor teroriste
Modalități și posibilități de amplificare a cooperării în zona Mării Negre
Apărarea colectivă și apărarea națională în contextul integrării României în NATO și aderării la Uniunea Europeană
Determinări ale misiunilor Armatei României în condițiile integrării țării în NATO și Uniunea Europeană
Impactul profesionalizării Armatei României asupra raporturilor sale cu societatea în care ființează
Armata României și garantarea democrației constituționale
Dimensiunile nonmilitare ale securității
Implicațiile globalizării asupra securității naționale
Apărarea colectivă - o necesitate a menținerii integrității statale naționale. Acțiunea Armatei României în cadrul apărării NATO
Puterea militară în secolul XXI. Modalități de realizare și manifestare a puterii militare în societatea democratică românească
Modalități de pregătire și ducere a operațiilor de către Armata României pentru îndepinirea misiunilor specifice în condițiile acțiunii elementelor teroriste
Crizele politico-militare ale începutului de mileniu
Optimizarea regenerării structurilor Armatei României angajate în acțiuni militare în afara teritoriului național
Întrebuințarea puterii aeriene la începutul secolului XXI. Realități, tendințe, implicații
Redislocarea bazelor militare ale SUA în Europa de Est - România
Războiul bazat pe rețea în fizionomia noilor conflicte militare
Diferențe culturale dintre armată și societatea românească
Impactul integrării în Alianța Nord-Atlantică asupra managementului resurselor umane din Armata României
Optimizarea utilizării sistemelor de armament de mare precizie și bătaie lungă în scopul adaptării acestora la desfășurarea acțiunilor militare asimetrice
Terorismul contemporan - factor de risc la adresa securității și apărării naționale în condițiile statutului României de membru NATO
Strategia europeană a integrării
Redimensionări și configurări ale mediului de securitate regional (zona Mării Negre și Balcani)
Metode și procedee de identificare a centrelor de greutate pe timpul conflictelor armate

2004

Mediul de securitate în anul 2004
România și procesul de stabilizare regională
Riscuri și amenințări la adresa securității României. Actualitate și perspectivă
Posibile arhitecturi instituționale europene
Militar-nonmilitar în securitatea națională. Dilema armatei
Elemente noi în studiul securității naționale și internaționale
Dinamica parteneriatelor
Apărarea colectivă și apărarea națională
NATO și UE. Determinări și finalități
Geopolitica. Dependențele de resursele energetice
Tendințe în lupta armată
Determinări sociale, psihosociale și juridice ale misiunilor Armatei României
Dinamica misiunilor Armatei României
Dinamica scopurilor în acțiunile militare
Surse de instabilitate
NATO între certitudini și așteptări
Reacția rapidă în operația militară
Tehnologie și inteligență în conflictele militare
Crize și instabilitate în Europa
Fizionomia acțiunilor militare
Proiecția forței. Determinări
Războiul bazat pe rețea și viitorul strategiei militare
Amenințări la adresa securității

2003

Mediul strategic de securitate în anul 2003
Aspecte teoretico-metodologice și modalități practice de aplicare a conceptului "Război bazat pe rețea în Armata României, corespunzător Structurii de Forțe 2007"
Profesionalizarea armatei României în contextul integrării în NATO
Principii ale războiului și luptei armate

2002

Mediul strategic de securitate în anul 2002
Strategia integrală
Securitatea națională și religia

2001

[anexe]
[anexe]

Sus