CSSAS organizează anual, începând din 2003, o conferință științifică internațională și un seminar internațional, precum și ateliere de lucru, mese rotunde și prelegeri publice pe teme de apărare și securitate.

Activitatea științifică de anvergură a Centrului ce reunește comunicări ale cercetătorilor, cadrelor universitare, experților, masteranzilor și doctoranzilor era denumită, până în 2011, Sesiunea de comunicări științifice cu participare internațională, ulterior fiind transformată în Conferința științifică internațională Strategii XXI cu tema Complexitatea și dinamismul mediului de securitate.

Seminarul internațional abordează teme de actualitate și de larg interes și reunește, la fiecare ediție, experți și personalități de marcă din țară și din străinătate. În perioada 2015-2018, acest eveniment a fost organizat sub titulatura de Simpozion științific.

Lansăm invitația tuturor celor interesați să disemineze rezultatele activității de cercetare științifică, precum și unor eventuali sponsori, la conferința și celelalte manifestări științifice ce se vor desfășura anul acesta.

2024

 • 28 februarie - Conferința științifică internațională Strategii XXI cu tema: Complexitatea și dinamismul mediului de securitate.

2023

 • 26 octombrie - Atelierul de lucru cu tema: Impactul schimbărilor climatice asupra securității naționale (II).
 • 27-28 iunie - Conferința științifică internațională Strategii XXI.
 • 23 martie - Atelierul de lucru cu tema: Lecții identificate în desfășurarea conflictului din Ucraina.

2022

 • 14 decembrie - Atelierul de lucru cu tema: Impactul schimbărilor climatice asupra securității naționale (I).
 • 28 octombrie - Seminarul științific cu tema: Apărarea națională consolidată - concept fundamental de operare pentru Armata României 2021-2024.
 • 28-30 iunie - Conferința științifică internațională Strategii XXI.
 • 25 martie - Atelierul de lucru cu tema: Adaptarea națională a conceptului aliat privind operațiile multi-domeniu. (online)

2021

 • 20 mai - Seminarul internațional cu tema: Efecte ale pandemiei asupra securității internaționale. (online)
 • 19 martie - Atelierul de lucru cu tema: Adaptarea documentelor de planificare a apărării la provocările de securitate. (online)

2020

 • 28 mai - Seminarul internațional cu tema: ONU la 75 de ani și viitorul multilateralismului. (anulat)
 • 26 martie - Atelierul de lucru cu tema: Adaptarea documentelor de planificare a apărării la provocările de securitate. (anulat)

2019

 • 23 mai - Seminarul internațional cu tema: Cooperarea regională - instrument pentru realizarea securității.
 • 21 martie - Atelierul de lucru cu tema: România2019.EU - Interese și soluții comune.
 • februarie, aprilie, iunie, octombrie, decembrie - Prelegerile CSSAS la Cercul Militar Național.

2018

 • 24 mai - Simpozionul internațional cu tema: Interese și obiective strategice în Zona Extinsă a Mării Negre.
 • 22 martie - Atelierul de lucru în strategie cu tema: Scenariile în teoria și practica strategică.
 • iunie, octombrie, decembrie - Prelegerile CSSAS la Cercul Militar Național.

2017

 • 14 noiembrie - Atelierul de lucru cu tema: Satellite as an enabler for C4ISR.
 • 19 octombrie - Atelierul de lucru cu tema: Științe militare - științe ale securității - clarificări conceptuale.
 • 25 mai - Simpozionul internațional cu tema: Cooperarea interinstituțională - instrument de realizare a securității la nivel național și internațional.
 • 23 martie - Atelierul de lucru în strategie cu tema: Cooperarea interinstituțională - instrument de realizare a securității.
 • lunar - Prelegerile CSSAS la Cercul Militar Național.

2016

 • 06.10.2016 - Atelierul de lucru cu tema: Amenințări transfrontaliere și risc politic.
 • 26.05.2016 - Simpozionul cu tema: Provocări majore pentru securitatea spațiului euroatlantic.
 • 24.03.2016 - Atelierul de lucru în strategie cu tema: Corelația geografie militară - geostrategie - geopolitică în studiile de securitate.
 • lunar - Prelegerile CSSAS la Cercul Militar Național.

2015

 • 08.12.2015 - Simpozionul cu tema: Conflictele atipice ale secolului XXI.
 • 08.10.2015 - Atelierul de lucru cu tema: Modernizarea Armatei României. Capabilități, tactici, strategie.
 • 26.03.2015 - Atelierul de lucru pentru tinerii strategi cu tema: Neproliferare și dezarmare.
 • lunar - Prelegerile CSSAS la Cercul Militar Național.

2014

 • 25.09.2014 - Atelier de lucru în geoeconomie cu tema: Tendințe geoeconomice post-criză.
 • 29.05.2014 - Atelier de lucru pentru tinerii strategi cu tema: Geopolitică și geostrategie românească. Tradiție și modernitate.
 • 27.03.2014 - Seminar cu participare internațională cu tema: 10 ani de apartenență la NATO. Adaptare și contribuții la modernizarea Alianței.

2013

 • 27.09.2013 - Corelația dezvoltare tehnologică - fizionomia conflictelor actuale: conținut și tendințe în actuala revoluție în afacerile militare.
 • 30.05.2013 - Seminar cu tema: Impactul statutului și rolurilor statelor membre ale Uniunii Europene asupra evoluției securității europene.

2012

 • 17.05.2012 - Seminar cu tema: Interese naționale și interese comunitare în Uniunea Europeană.

2011

 • 17.05.2011 - Seminar cu tema: Cooperarea regională transfrontalieră - instrument de întărire a securității europene.
 • 14-15.04.2011 - Conferința științifică internațională Strategii XXI, a Universității Naționale de Apărare "Carol I", cu tema: Universul Științei Militare (secțiunea Securitate și apărare).

2010

 • 27.05.2010 - Seminar cu tema: Dimensiunea spațială a mediului de securitate.
 • 15-16.04.2010 - Sesiunea de comunicări științifice cu participare internațională Strategii XXI, a Universității Naționale de Apărare "Carol I", cu tema: Securitate și apărare europeană în contextul crizei economico-financiare (secțiunea Securitate și apărare).

2009

 • 27.05.2009 - Seminar cu tema: Strategii pentru cooperare în zona Mării Negre.
 • 09-10.04.2009 - Sesiunea de Comunicări Științifice Strategii XXI, a Universității Naționale de Apărare "Carol I", cu tema: Stabilitate și securitate regională (secțiunea Securitate și apărare).

2008

 • 23.05.2008 - Seminar cu tema: Oportunități și perspective pentru industria națională de apărare după reuniunea NATO de la București, organizat în colaborare cu C.N. RomArm.

 • 22-23.11.2007 - Sesiunea anuală internațională de comunicări științifice cu tema: Dinamica mediului european de securitate.

 • 18.10.2007 - Seminar internațional cu tema: Promovarea Dreptului Internațional Umanitar, Contribuția cercetării științifice și a educației militare, organizat în colaborare cu Delegația Regională pentru Europa Centrală / Comitetul Internațional al Crucii Roșii.

 • Sesiunea anuală de comunicări științifice cu tema: România, NATO și securitatea Europei.

 • Seminar internațional cu tema: Rolul țărilor invitate să adere la NATO în combaterea terorismului.

Sus