CSSAS organizează anual, din 2003, un seminar internaţional (în luna mai), o conferinţă ştiinţifică internaţională (în luna noiembrie), precum şi ateliere de lucru, mese rotunde şi prelegeri publice pe teme de apărare şi securitate.

Seminarul internaţional abordează teme de actualitate şi de larg interes şi reuneşte, la fiecare ediţie, experţi şi personalităţi de marcă din ţară şi din străinătate. În perioada 2015-2018, acest eveniment a fost organizat sub titulatura de Simpozion ştiinţific.

Activitatea ştiinţifică de anvergură a Centrului ce reuneşte comunicări ale cercetătorilor, cadrelor universitare, experţilor, masteranzilor şi doctoranzilor era denumită, până în 2011, Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională, ulterior fiind transformată în Conferinţa ştiinţifică internaţională Strategii XXI cu tema Complexitatea şi dinamismul mediului de securitate.

Lansăm, încă de pe acum, invitaţia tuturor celor interesaţi să disemineze rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică, precum şi unor eventuali sponsori, la conferinţa şi celelalte manifestări ştiinţifice ce se vor desfăşura anul acesta.

2021

 • 26 octombrie - Atelierul de lucru cu tema: Impactul schimbărilor climatice asupra securităţii naţionale (II).
 • 27-28 iunie - Conferinţa ştiinţifică internaţională Strategii XXI.
 • 23 martie - Atelierul de lucru cu tema: Lecţii identificate în desfăşurarea conflictului din Ucraina.

2021

 • 14 decembrie - Atelierul de lucru cu tema: Impactul schimbărilor climatice asupra securităţii naţionale (I).
 • 28 octombrie - Seminarul ştiinţific cu tema: Apărarea naţională consolidată - concept fundamental de operare pentru Armata României 2021-2024.
 • 28-30 iunie - Conferinţa ştiinţifică internaţională Strategii XXI.
 • 25 martie - Atelierul de lucru cu tema: Adaptarea naţională a conceptului aliat privind operaţiile multi-domeniu. (online)

2021

 • 20 mai - Seminarul internaţional cu tema: Efecte ale pandemiei asupra securităţii internaţionale. (online)
 • 19 martie - Atelierul de lucru cu tema: Adaptarea documentelor de planificare a apărării la provocările de securitate. (online)

2020

 • 28 mai - Seminarul internaţional cu tema: ONU la 75 de ani şi viitorul multilateralismului. (anulat)
 • 26 martie - Atelierul de lucru cu tema: Adaptarea documentelor de planificare a apărării la provocările de securitate. (anulat)

2019

 • 23 mai - Seminarul internaţional cu tema: Cooperarea regională - instrument pentru realizarea securităţii.
 • 21 martie - Atelierul de lucru cu tema: România2019.EU - Interese şi soluţii comune.
 • februarie, aprilie, iunie, octombrie, decembrie - Prelegerile CSSAS la Cercul Militar Naţional.

2018

 • 24 mai - Simpozionul internaţional cu tema: Interese şi obiective strategice în Zona Extinsă a Mării Negre.
 • 22 martie - Atelierul de lucru în strategie cu tema: Scenariile în teoria şi practica strategică.
 • iunie, octombrie, decembrie - Prelegerile CSSAS la Cercul Militar Naţional.

2017

 • 14 noiembrie - Atelierul de lucru cu tema: Satellite as an enabler for C4ISR.
 • 19 octombrie - Atelierul de lucru cu tema: Ştiinţe militare - ştiinţe ale securităţii - clarificări conceptuale.
 • 25 mai - Simpozionul internaţional cu tema: Cooperarea interinstituţională - instrument de realizare a securităţii la nivel naţional şi internaţional.
 • 23 martie - Atelierul de lucru în strategie cu tema: Cooperarea interinstituţională - instrument de realizare a securităţii.
 • lunar - Prelegerile CSSAS la Cercul Militar Naţional.

2016

 • 06.10.2016 - Atelierul de lucru cu tema: Ameninţări transfrontaliere şi risc politic.
 • 26.05.2016 - Simpozionul cu tema: Provocări majore pentru securitatea spaţiului euroatlantic.
 • 24.03.2016 - Atelierul de lucru în strategie cu tema: Corelaţia geografie militară - geostrategie - geopolitică în studiile de securitate.
 • lunar - Prelegerile CSSAS la Cercul Militar Naţional.

2015

 • 08.12.2015 - Simpozionul cu tema: Conflictele atipice ale secolului XXI.
 • 08.10.2015 - Atelierul de lucru cu tema: Modernizarea Armatei României. Capabilităţi, tactici, strategie.
 • 26.03.2015 - Atelierul de lucru pentru tinerii strategi cu tema: Neproliferare şi dezarmare.
 • lunar - Prelegerile CSSAS la Cercul Militar Naţional.

2014

 • 25.09.2014 - Atelier de lucru în geoeconomie cu tema: Tendinţe geoeconomice post-criză.
 • 29.05.2014 - Atelier de lucru pentru tinerii strategi cu tema: Geopolitică şi geostrategie românească. Tradiţie şi modernitate.
 • 27.03.2014 - Seminar cu participare internaţională cu tema: 10 ani de apartenenţă la NATO. Adaptare şi contribuţii la modernizarea Alianţei.

2013

 • 27.09.2013 - Corelaţia dezvoltare tehnologică - fizionomia conflictelor actuale: conţinut şi tendinţe în actuala revoluţie în afacerile militare.
 • 30.05.2013 - Seminar cu tema: Impactul statutului şi rolurilor statelor membre ale Uniunii Europene asupra evoluţiei securităţii europene.

2012

 • 17.05.2012 - Seminar cu tema: Interese naţionale şi interese comunitare în Uniunea Europeană.

2011

 • 17.05.2011 - Seminar cu tema: Cooperarea regională transfrontalieră - instrument de întărire a securităţii europene.
 • 14-15.04.2011 - Conferinţa ştiinţifică internaţională Strategii XXI, a Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I", cu tema: Universul Ştiinţei Militare (secţiunea Securitate şi apărare).

2010

 • 27.05.2010 - Seminar cu tema: Dimensiunea spaţială a mediului de securitate.
 • 15-16.04.2010 - Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională Strategii XXI, a Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I", cu tema: Securitate şi apărare europeană în contextul crizei economico-financiare (secţiunea Securitate şi apărare).

2009

 • 27.05.2009 - Seminar cu tema: Strategii pentru cooperare în zona Mării Negre.
 • 09-10.04.2009 - Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Strategii XXI, a Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I", cu tema: Stabilitate şi securitate regională (secţiunea Securitate şi apărare).

2008

 • 23.05.2008 - Seminar cu tema: Oportunităţi şi perspective pentru industria naţională de apărare după reuniunea NATO de la Bucureşti, organizat în colaborare cu C.N. RomArm.

 • 22-23.11.2007 - Sesiunea anuală internaţională de comunicări ştiinţifice cu tema: Dinamica mediului european de securitate.

 • 18.10.2007 - Seminar internaţional cu tema: Promovarea Dreptului Internaţional Umanitar, Contribuţia cercetării ştiinţifice şi a educaţiei militare, organizat în colaborare cu Delegaţia Regională pentru Europa Centrală / Comitetul Internaţional al Crucii Roşii.

 • Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice cu tema: România, NATO şi securitatea Europei.

 • Seminar internaţional cu tema: Rolul ţărilor invitate să adere la NATO în combaterea terorismului.

Sus