Arhiva cuprinde volumele lucrărilor de conferinţă, precum şi volume realizate de colectivul CSSAS.

Conferinta 2021

COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL
MEDIULUI DE SECURITATE

Conferinţa ştiinţifică internaţională
STRATEGII XXI
9-10 decembrie 2021

Descărcare:

   
Conferinta 2020

COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL
MEDIULUI DE SECURITATE

Conferinţa ştiinţifică internaţională
STRATEGII XXI
5 noiembrie 2020

Descărcare:

   
Conferinta 2019

COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL
MEDIULUI DE SECURITATE

Conferinţa ştiinţifică internaţională
STRATEGII XXI
14-15 noiembrie 2019

Descărcare:(vol. 1) vol. 2(vol. 2)

   
Conferinta 2018

COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL
MEDIULUI DE SECURITATE

Conferinţa ştiinţifică internaţională
STRATEGII XXI
27-28 noiembrie 2018

Descărcare:(vol. 1) vol. 2(vol. 2)

   
Conferinta 2017

COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL
MEDIULUI DE SECURITATE

Conferinţa ştiinţifică internaţională
STRATEGII XXI
7-8 decembrie 2017

Descărcare:

   
Conferinta 2016

COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL
MEDIULUI DE SECURITATE

Conferinţa ştiinţifică internaţională
STRATEGII XXI
24-25 noiembrie 2016

Descărcare:

   
Conferinta 2015

COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL
MEDIULUI DE SECURITATE

Conferinţa ştiinţifică internaţională
STRATEGII XXI
11-12 iunie 2015

Descărcare:vol. 1(vol. 1) vol. 2(vol. 2)

   
Conferinta 2014

COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL
MEDIULUI DE SECURITATE

Conferinţa ştiinţifică internaţională
STRATEGII XXI
25-26 noiembrie 2014

Descărcare:(vol. 1) vol. 2(vol. 2)

   
Conferinta 2013

COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL
MEDIULUI DE SECURITATE

Conferinţa ştiinţifică internaţională
STRATEGII XXI
21-22 noiembrie 2013

Descărcare:vol. 1(vol. 1) vol. 2(vol. 2)

   
Conferinta 2012

COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL
MEDIULUI DE SECURITATE

Conferinţa ştiinţifică internaţională
STRATEGII XXI
22-23 noiembrie 2012

Descărcare:vol. 1(vol. 1) vol. 2(vol. 2)

   
Sesiune 2011

ECHILIBRUL DE PUTERE ŞI MEDIUL DE SECURITATE

A XI-a sesiune anuală de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională
17-18 noiembrie 2011

Descărcare:vol. 1(vol. 1) vol. 2(vol. 2)

   
Sesiune 2010

IMPACTUL EVOLUŢIEI RELAŢIILOR
INTERNAŢIONALE ASUPRA MEDIULUI
DE SECURITATE

A X-a sesiune anuală de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională
18-19 noiembrie 2010

Descărcare:

   
Sesiune 2009

PERSPECTIVE ALE SECURITĂŢII ŞI APĂRĂRII ÎN EUROPA

A IX-a sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională
19-20 noiembrie 2009

Descărcare: vol. 1(vol. 1)  vol. 2(vol. 2) vol. 3(vol. 3)
                   vol. 4(vol. 4) vol. 5(vol. 5)

   
2009

STABILITATE ŞI SECURITATE REGIONALĂ

Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională STRATEGII XXI
SECŢIUNEA SECURITATE ŞI APĂRARE
9-10 aprilie 2009

Descărcare:

   

POLITICI ŞI STRATEGII ÎN GESTIONAREA CONFLICTUALITĂŢII

A VIII-a sesiune internaţională de comunicări ştiinţifice
20-21 noiembrie 2008

Descărcare: vol. 1(vol. 1)  vol. 2(vol. 2) vol. 3(vol. 3)
                   vol. 4(vol. 4) vol. 5(vol. 5)

   
2008

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională STRATEGII XXI
SECŢIUNEA SECURITATE ŞI APĂRARE
17-18 aprilie 2008

 

Descărcare:

   
Sesiune 2007

DINAMICA MEDIULUI EUROPEAN
DE SECURITATE
A VII-a sesiune internaţională de comunicări ştiinţifice
22-23 noiembrie 2007

 

Descărcare:

   
Seminar 2007

EXIGENŢE ALE PESA ASUPRA
SECURITĂŢII ŞI APĂRĂRII ROMÂNIEI
- Seminar internaţional -
24 mai 2007

 

Descărcare:

   
ssa4

STUDII DE SECURITATE ŞI APĂRARE
Volumul 4

SPAŢIUL ŞI VIITORUL RĂZBOIULUI

 

Descărcare:

   

SPAŢIUL SUD-EST EUROPEAN ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII
Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională STRATEGII XXI
SECŢIUNEA SECURITATE ŞI APĂRARE
12-13 aprilie 2007

Descărcare: vol. 1(vol. 1)  vol. 2 (vol. 2)

   
Sesiune 2006

STRATEGII DE APĂRARE ŞI SECURITATE LA FRONTIERA RĂSĂRITEANĂ A NATO ŞI UE
A VI-a sesiune internaţională de comunicări ştiinţifice
23-24 noiembrie 2006

 

Descărcare: vol. 1(vol. 1)  vol. 2(vol. 2)

   
book

PARTICIPAREA ARMATEI ROMÂNIEI LA APĂRAREA COLECTIVĂ SUB CONDUCEREA NATO ŞI LA PESA
- Seminar internaţional -
25 mai 2006

 

Descărcare:

   

SECURITATEA ŞI APĂRAREA SPAŢIULUI SUD-EST EUROPEAN, ÎN CONTEXTUL TRANSFORMĂRILOR DE LA ÎNCEPUTUL MILENIULUI III
Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională STRATEGII XXI
SECŢIUNEA APĂRARE ŞI SECURITATE NAŢIONALĂ
13-14 aprilie 2006

Descărcare:

   

SECURITATE ŞI STABILITATE ÎN BAZINUL MĂRII NEGRE
A V-a sesiune internaţională de comunicări ştiinţifice
21-22 noiembrie 2005

 

 

Descărcare:

   

RAZBOIUL BAZAT PE REŢEA ŞI VIITORUL ACŢIUNILOR MILITARE
Lucrări prezentate în cadrul seminarului ştiinţific
organizat de Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate
26 mai 2005

 

Descărcare:

   

PROVOCĂRI LA ADRESA SECURITĂŢII ŞI STRATEGIEI
LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XXI

Sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională
SECŢIUNEA APĂRARE ŞI SECURITATE NAŢIONALĂ
14-15 aprilie 2005

 

Descărcare:

   

STUDII DE SECURITATE ŞI APĂRARE
Volumul 3

Volumul al treilea din ciclul "Studii de securitate şi apărare"cuprinde următoarele materiale:"Surse de instabilitate", "Terorismul contemporan - factor de risc la adresa securităţii şi apărării naţionale, în condiţiile statutului României de membru NATO" şi "Reacţia rapidă în operaţia militară şi acţiuni militare postconflict"

Descărcare:

   

STUDII DE SECURITATE ŞI APĂRARE
Volumul 2


Volumul al doilea din ciclul "Studii de securitate şi apărare" reuneşte în paginile sale trei teme importante prin stringenta lor actualitate: "Elemente noi în studiul securităţii naţionale şi internaţionale", "Determinări sociale, psihosociale şi juridice ale misiunilor Armatei României" şi "Apărarea colectivă şi apărarea naţională".

Descărcare:

   

STUDII DE SECURITATE ŞI APĂRARE
Volumul 1


Volumul pe care-l supunem atenţiei cititorului iniţiază ciclul "Studii de securitate şi apărare", prin care Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate îşi va prezenta rezultatele cercetărilor sale asupra evoluţiei mediului de securitate şi apărare. Este un început de drum pe care-l dorim cât mai lung şi pe care ne obligăm să-l facem cât mai interesant.
În studiile cuprinse în volum sunt abordate teme şi probleme de mare actualitate. Ne dorim ca aceste elemente să constituie atât motive de reflecţie, cât şi de eventuale iniţiative ulterioare de dezvoltare a temelor respective sau iniţiere a altora noi. Totodată, urmărim o cunoaştere mai profundă a realităţilor militare naţionale şi internaţionale, formarea unei percepţii corespunzătoare a procesului de integrare euro-atlantică, contribuind astfel la crearea unei culturi de securitate atât de necesare pentru realizarea unui dialog constructiv, a unui proces de colaborare şi cooperare cu cei interesaţi în dezvoltarea strategiei de securitate.

Descărcare:

   

RĂZBOIUL VIITORULUI.
VIITORUL RĂZBOIULUI

General dr. MIRCEA MUREŞAN
General de brigadă (r) dr. GHEORGHE VĂDUVA

Războiul nu s-a sfârşit. Epoca lui nu a trecut şi nu poate trece, întrucât se pare că războiul este un însoţitor permanent al societăţii omeneşti. Ceea ce se schimbă mereu, dar de fiecare dată într-o anumită măsură, este fizionomia lui. De la o epocă istorică la alta, războiul îmbracă mereu la fel şi, totuşi, totdeauna altfel întreaga gamă de forme şi procedee, de la descurajate la acţiuni în forţă pentru nimicirea inamicului, de la ameninţare şi presiune la fapt împlinit. Aproape toate activităţile omeneşti slujesc sau pot sluji, într-o formă sau alta, fenomenul război. De altfel, prin extensie, războiul a devenit omniprezent în lume şi în viaţa omului. Există un război informaţional, un război economic, un război diplomatic, un război psihologic, un război mediatic, un război în ciberspaţiu şi chiar un război... cultural. Aşadar, se pare că războiul viitorului nu va fi doar un summum al violenţei, ci mai ales o integrare, mai mult sau mai puţin haotică, în spaţiul fizic şi în cel virtual, a tuturor formelor de războaie cunoscute sau necunoscute până acum. Esenţa rămâne însă aceeaşi: războiul aparţine oamenilor sociali şi entităţilor pe care ei le construiesc şi în care trăiesc şi va fi totdeauna aşa cum sunt şi cum vor fi oamenii şi arealul lor.

Descărcare: (capitolul 1)

   

SURSE DE INSTABILITATE
LA NIVEL GLOBAL ŞI REGIONAL

Implicaţii pentru România
- sesiune de comunicări ştiinţifice -
25 noiembrie 2004

Textele comunicărilor conţinute în acest volum reliefează aria foarte largă de generare şi regenerare a surselor de instabilitate, complexitatea, fiabilitatea, flexibilitatea, diversitatea, dar şi subversiunea acestora, dinamismul lor în creştere, genurile de vulnerabilităţi, ameninţări şi pericole ce li se asociază şi, de aici, dificultatea crescândă a gestionării lor. Aceste surse se află pretutindeni: în spaţiul fizic şi în cel virtual, în sistemele de comunicaţii şi în reţelele Internet, la frontierele mai vechi sau mai noi ale lumii, ale cunoaşterii şi ale intereselor, în zonele de mari falii strategice, în asimetrismul creat de evoluţia situaţiei internaţionale, de decalaje, de agresiunea la adresa mediului, de modificarea climei, de haosul acţiunilor şi reacţiilor paradoxale, de terorism, trafic de droguri şi de carne vie, de zbaterea lumii sfâşiate, dezorientate şi disproporţionate la adresa persoanei, de decalaje, de infracţionalitate şi de crima organizată. Nesiguranţa cetăţeanului a crescut, liniştea planetei nu se mai poate menţine decât prin colaborare şi cooperare. Nici o ţară din lume nu mai este în măsură să facă faţă, de una singură, tuturor problemelor acestui timp. Mai mult ca oricând, a sosit vremea unităţii şi solidarităţii. E pluribus unum.

Descărcare:

   

ROMÂNIA
MEMBRU AL ALIANŢEI NORD-ATLANTICE

Lucrări prezentate în cadrul seminarului cu participare internaţională organizat de Universitatea Naţională de Apărare "Carol I", prin Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate, în colaborare cu Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare
3-4 iunie 2004

Descărcare:

   

SECURITATEA NAŢIONALĂ LA ÎNCEPUT DE SECOL XXI
- sesiune de comunicări ştiinţifice -
29 noiembrie 2001

 

Descărcare:

   

STRATEGIA ACŢIUNILOR RAPIDE
general de brigdă (r) dr. Gheorghe Văduva

Strategia acţiunilor rapide schimbă complet nu numai fizionomia războiului, ci şi filosofia confruntărilor armate. Ne aflăm, cu siguranţă, în debutul unei noi epoci care se cere foarte atent studiată, pentru a-i sesiza, încă din această etapă, tendinţele şi coordonatele. Într-o viziune foarte optimistă, o posibilă concluzie ar fi aceea că, în societatea tehnologică, se produce, cum e şi firesc, o relaţie de feed-back, prin care aceasta îşi autoreglează conduita, sancţionând prompt şi rapid, inclusiv prin mijloace militare, pentru a-şi rezolva dereglările şi a-şi stăpâni şi înlătura primitivismele. Era de aşteptat că va veni o vreme când societatea omenească să nu-şi mai tolereze dereglările, anomaliile, lunecările spre catastrofele războaielor mondiale. Însă, într-o viziune mai puxin optimistă, se poate invoca şi teama că acţiunile militare rapide înlocuiesc un tip de război cu un alt tip de război. Războiul tradiţional, declarat, cu beligeranţi bine definiţi, cu fronturi constituite, cu obiective spuse sau, în orice caz, cognoscibile, previzibile, sesizabile, cedează locul unor confruntări în planul tehnologiilor de vârf, surprinzătoare, necunoscute, care se pot declanşa fără nici o situaţie de precriză şi care pot scăpa uşor de sub control.

Descărcare:

   

INTEGRAREA EUROATLANTICĂ. PRIORITĂŢI POST-PRAGA


Cartea "Integrarea euroatlantică. Priorităţi post-Praga" reuneşte studiile ce au stat la baza comunicărilor prezentate la Sesiunea anuală a Centrului de Studii Strategice de Securitate, din 27 noiembrie 2002.
Reflectând sintetic continuitatea şi complexitatea procesului de reformă din Armata României, studiile relevă contribuţia concretă a instituţiei militare la misiunile actuale şi de perspectivă ale Alianţei, rolul şi aportul ţării noastre în cadrul Parteneriatului pentru Pace, perspectiva procesului de reformă până în anul 2007, dar şi evoluţia sistemului de ordine publică post-Praga.

Descărcare:

   

ROMÂNIA - NATO. 1990-2002

Lucrarea de cercetare şi sinteză, în ediţie bilingvă româno-engleză, "ROMÂNIA - NATO. 1990-2002", realizată în cadrul CSSS, oglindeşte disponibilităţile, eforturile şi realizările statului român în drumul spre integrarea euroatlantică.
Autorii - cadre de conducere, specialişti şi cercetători ştiinţifici din armată - pun la dispoziţia factorilor de decizie naţională şi din Alianţă argumente multiple şi viabile asupra necesităţii aderării României la NATO.
În întregul său, volumul conturează o imagine cât mai completă şi reală a României - aceea a unui candidat puternic şi unitar, care a îndeplinit standardele euroatlantice şi acţionează deja nu doar ca un partener, ci ca un veritabil membru al Alianţei.

Descărcare:

   

Sus