Arhiva cuprinde volumele lucrărilor de conferință, precum și volume realizate de colectivul CSSAS.

COMPLEXITATEA ȘI DINAMISMUL
MEDIULUI DE SECURITATE

Conferința științifică internațională
STRATEGII XXI
14-15 noiembrie 2019

 

Descărcare:(vol. 1) vol. 2(vol. 2)

   

COMPLEXITATEA ȘI DINAMISMUL
MEDIULUI DE SECURITATE

Conferința științifică internațională
STRATEGII XXI
27-28 noiembrie 2018

 

Descărcare:(vol. 1) vol. 2(vol. 2)

   
Conferinta 2017

COMPLEXITATEA ȘI DINAMISMUL
MEDIULUI DE SECURITATE

Conferința științifică internațională
STRATEGII XXI
7-8 decembrie 2017

 

Descărcare:

   
Conferinta 2016

COMPLEXITATEA ȘI DINAMISMUL
MEDIULUI DE SECURITATE

Conferința științifică internațională
STRATEGII XXI
24-25 noiembrie 2016

 

Descărcare:

   

COMPLEXITATEA ȘI DINAMISMUL
MEDIULUI DE SECURITATE

Conferința științifică internațională
STRATEGII XXI
11-12 iunie 2015

 

Descărcare:vol. 1(vol. 1) vol. 2(vol. 2)

   
Conferinta 2014

COMPLEXITATEA ȘI DINAMISMUL
MEDIULUI DE SECURITATE

Conferința științifică internațională
STRATEGII XXI
25-26 noiembrie 2014

 

Descărcare:(vol. 1) vol. 2(vol. 2)

   
Conferinta 2013

COMPLEXITATEA ȘI DINAMISMUL
MEDIULUI DE SECURITATE

Conferința științifică internațională
STRATEGII XXI
21-22 noiembrie 2013

 

Descărcare:vol. 1(vol. 1) vol. 2(vol. 2)

   
Conferinta 2012

COMPLEXITATEA ȘI DINAMISMUL
MEDIULUI DE SECURITATE

Conferința științifică internațională
STRATEGII XXI
22-23 noiembrie 2012

 

Descărcare:vol. 1(vol. 1) vol. 2(vol. 2)

   
Sesiune 2011

ECHILIBRUL DE PUTERE ȘI MEDIUL DE SECURITATE

A XI-a sesiune anuală de comunicări științifice cu participare internațională
17-18 noiembrie 2011

 

Descărcare:vol. 1(vol. 1) vol. 2(vol. 2)

   

IMPACTUL EVOLUȚIEI RELAȚIILOR
INTERNAȚIONALE ASUPRA MEDIULUI
DE SECURITATE

A X-a sesiune anuală de comunicări științifice cu participare internațională
18-19 noiembrie 2010

 

Descărcare:

   
Sesiune 2009

PERSPECTIVE ALE SECURITĂȚII ȘI APĂRĂRII ÎN EUROPA

A IX-a sesiune de comunicări științifice cu participare internațională
19-20 noiembrie 2009

Descărcare: vol. 1(vol. 1)  vol. 2(vol. 2) vol. 3(vol. 3)
                   vol. 4(vol. 4) vol. 5(vol. 5)

   
2009

STABILITATE ȘI SECURITATE REGIONALĂ

Sesiunea anuală de comunicări științifice cu participare internațională STRATEGII XXI
SECȚIUNEA SECURITATE ȘI APĂRARE
09-10 aprilie 2009

 

Descărcare:

   

POLITICI ȘI STRATEGII ÎN GESTIONAREA CONFLICTUALITĂȚII

A VIII-a sesiune internațională de comunicări științifice
20-21 noiembrie 2008

Descărcare: vol. 1(vol. 1)  vol. 2(vol. 2) vol. 3(vol. 3)
                   vol. 4(vol. 4) vol. 5(vol. 5)

   
2008

SECURITATE ȘI APĂRARE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
Sesiunea anuală de comunicări științifice cu participare internațională STRATEGII XXI
SECȚIUNEA SECURITATE ȘI APĂRARE
17-18 aprilie 2008

 

Descărcare:

   
Sesiune 2007

DINAMICA MEDIULUI EUROPEAN
DE SECURITATE
A VII-a sesiune internațională de comunicări științifice
22-23 noiembrie 2007

 

Descărcare:

   
Seminar 2007

EXIGENȚE ALE PESA ASUPRA
SECURITĂȚII ȘI APĂRĂRII ROMÂNIEI
- Seminar internațional -
24 mai 2007

 

Descărcare:

   
ssa4

STUDII DE SECURITATE ȘI APĂRARE
Volumul 4

SPAȚIUL ȘI VIITORUL RĂZBOIULUI

 

Descărcare:

   

SPAȚIUL SUD-EST EUROPEAN ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII
Sesiunea anuală de comunicări științifice cu participare internațională STRATEGII XXI
SECȚIUNEA SECURITATE ȘI APĂRARE
12-13 aprilie 2007

 

Descărcare: vol. 1(vol. 1)  vol. 2 (vol. 2)

   
Sesiune 2006

STRATEGII DE APĂRARE ȘI SECURITATE LA FRONTIERA RĂSĂRITEANĂ A NATO ȘI UE
A VI-a sesiune internațională de comunicări științifice
23-24 noiembrie 2006

 

Descărcare: vol. 1(vol. 1)  vol. 2(vol. 2)

   
book

PARTICIPAREA ARMATEI ROMÂNIEI LA APĂRAREA COLECTIVĂ SUB CONDUCEREA NATO ȘI LA PESA
- Seminar internațional -
25 mai 2006

 

Descărcare:

   
SECURITATEA ȘI APĂRAREA SPAȚIULUI SUD-EST EUROPEAN, ÎN CONTEXTUL TRANSFORMĂRILOR DE LA ÎNCEPUTUL MILENIULUI III
Sesiunea anuală de comunicări științifice cu participare internațională STRATEGII XXI
SECȚIUNEA APĂRARE ȘI SECURITATE NAȚIONALĂ
13-14 aprilie 2006

Descărcare:

   

SECURITATE ȘI STABILITATE ÎN BAZINUL MĂRII NEGRE
A V-a sesiune internațională de comunicări științifice
21-22 noiembrie 2005

 

Descărcare:

   

RAZBOIUL BAZAT PE REȚEA ȘI VIITORUL ACȚIUNILOR MILITARE
Lucrări prezentate în cadrul seminarului științific
organizat de Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate
26 mai 2005

Descărcare:

   

PROVOCĂRI LA ADRESA SECURITĂȚII ȘI STRATEGIEI
LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XXI

Sesiune de comunicări științifice cu participare internațională
SECȚIUNEA APĂRARE ȘI SECURITATE NAȚIONALĂ
14-15 aprilie 2005

Descărcare:

   

STUDII DE SECURITATE ȘI APĂRARE
Volumul 3

Volumul al treilea din ciclul "Studii de securitate și apărare"cuprinde următoarele materiale:"Surse de instabilitate", "Terorismul contemporan - factor de risc la adresa securității și apărării naționale, în condițiile statutului României de membru NATO" și "Reacția rapidă în operația militară și acțiuni militare postconflict"

Descărcare:

   

STUDII DE SECURITATE ȘI APĂRARE
Volumul 2


Volumul al doilea din ciclul "Studii de securitate și apărare" reunește în paginile sale trei teme importante prin stringenta lor actualitate: "Elemente noi în studiul securității naționale și internaționale", "Determinări sociale, psihosociale și juridice ale misiunilor Armatei României" și "Apărarea colectivă și apărarea națională".

Descărcare:

   

STUDII DE SECURITATE ȘI APĂRARE
Volumul 1


Volumul pe care-l supunem atenției cititorului inițiază ciclul "Studii de securitate și apărare", prin care Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate își va prezenta rezultatele cercetărilor sale asupra evoluției mediului de securitate și apărare. Este un început de drum pe care-l dorim cât mai lung și pe care ne obligăm să-l facem cât mai interesant.
În studiile cuprinse în volum sunt abordate teme și probleme de mare actualitate. Ne dorim ca aceste elemente să constituie atât motive de reflecție, cât și de eventuale inițiative ulterioare de dezvoltare a temelor respective sau inițiere a altora noi. Totodată, urmărim o cunoaștere mai profundă a realităților militare naționale și internaționale, formarea unei percepții corespunzătoare a procesului de integrare euro-atlantică, contribuind astfel la crearea unei culturi de securitate atât de necesare pentru realizarea unui dialog constructiv, a unui proces de colaborare și cooperare cu cei interesați în dezvoltarea strategiei de securitate.

Descărcare:

   
RĂZBOIUL VIITORULUI.
VIITORUL RĂZBOIULUI

General dr. MIRCEA MUREȘAN
General de brigadă (r) dr. GHEORGHE VĂDUVA

Războiul nu s-a sfârșit. Epoca lui nu a trecut și nu poate trece, întrucât se pare că războiul este un însoțitor permanent al societății omenești. Ceea ce se schimbă mereu, dar de fiecare dată într-o anumită măsură, este fizionomia lui. De la o epocă istorică la alta, războiul îmbracă mereu la fel și, totuși, totdeauna altfel întreaga gamă de forme și procedee, de la descurajate la acțiuni în forță pentru nimicirea inamicului, de la amenințare și presiune la fapt împlinit. Aproape toate activitățile omenești slujesc sau pot sluji, într-o formă sau alta, fenomenul război. De altfel, prin extensie, războiul a devenit omniprezent în lume și în viața omului. Există un război informațional, un război economic, un război diplomatic, un război psihologic, un război mediatic, un război în ciberspațiu și chiar un război... cultural. Așadar, se pare că războiul viitorului nu va fi doar un summum al violenței, ci mai ales o integrare, mai mult sau mai puțin haotică, în spațiul fizic și în cel virtual, a tuturor formelor de războaie cunoscute sau necunoscute până acum. Esența rămâne însă aceeași: războiul aparține oamenilor sociali și entităților pe care ei le construiesc și în care trăiesc și va fi totdeauna așa cum sunt și cum vor fi oamenii și arealul lor.

Descărcare: (capitolul 1)

   
SURSE DE INSTABILITATE
LA NIVEL GLOBAL ȘI REGIONAL

Implicații pentru România
- sesiune de comunicări științifice -
25 noiembrie 2004

Textele comunicărilor conținute în acest volum reliefează aria foarte largă de generare și regenerare a surselor de instabilitate, complexitatea, fiabilitatea, flexibilitatea, diversitatea, dar și subversiunea acestora, dinamismul lor în creștere, genurile de vulnerabilități, amenințări și pericole ce li se asociază și, de aici, dificultatea crescândă a gestionării lor. Aceste surse se află pretutindeni: în spațiul fizic și în cel virtual, în sistemele de comunicații și în rețelele Internet, la frontierele mai vechi sau mai noi ale lumii, ale cunoașterii și ale intereselor, în zonele de mari falii strategice, în asimetrismul creat de evoluția situației internaționale, de decalaje, de agresiunea la adresa mediului, de modificarea climei, de haosul acțiunilor și reacțiilor paradoxale, de terorism, trafic de droguri și de carne vie, de zbaterea lumii sfâșiate, dezorientate și disproporționate la adresa persoanei, de decalaje, de infracționalitate și de crima organizată. Nesiguranța cetățeanului a crescut, liniștea planetei nu se mai poate menține decât prin colaborare și cooperare. Nici o țară din lume nu mai este în măsură să facă față, de una singură, tuturor problemelor acestui timp. Mai mult ca oricând, a sosit vremea unității și solidarității. E pluribus unum.

Descărcare:

   

ROMÂNIA
MEMBRU AL ALIANȚEI NORD-ATLANTICE

Lucrări prezentate în cadrul seminarului cu participare internațională organizat de Universitatea Națională de Apărare "Carol I", prin Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate, în colaborare cu Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare
3-4 iunie 2004

Descărcare:

   

SECURITATEA NAȚIONALĂ LA ÎNCEPUT DE SECOL XXI
- sesiune de comunicări științifice -
29 noiembrie 2001

 

Descărcare:

   
STRATEGIA ACȚIUNILOR RAPIDE
general de brigdă (r) dr. Gheorghe Văduva

Strategia acțiunilor rapide schimbă complet nu numai fizionomia războiului, ci și filosofia confruntărilor armate. Ne aflăm, cu siguranță, în debutul unei noi epoci care se cere foarte atent studiată, pentru a-i sesiza, încă din această etapă, tendințele și coordonatele. Într-o viziune foarte optimistă, o posibilă concluzie ar fi aceea că, în societatea tehnologică, se produce, cum e și firesc, o relație de feed-back, prin care aceasta își autoreglează conduita, sancționând prompt și rapid, inclusiv prin mijloace militare, pentru a-și rezolva dereglările și a-și stăpâni și înlătura primitivismele. Era de așteptat că va veni o vreme când societatea omenească să nu-și mai tolereze dereglările, anomaliile, lunecările spre catastrofele războaielor mondiale. Însă, într-o viziune mai puxin optimistă, se poate invoca și teama că acțiunile militare rapide înlocuiesc un tip de război cu un alt tip de război. Războiul tradițional, declarat, cu beligeranți bine definiți, cu fronturi constituite, cu obiective spuse sau, în orice caz, cognoscibile, previzibile, sesizabile, cedează locul unor confruntări în planul tehnologiilor de vârf, surprinzătoare, necunoscute, care se pot declanșa fără nici o situație de precriză și care pot scăpa ușor de sub control.

Descărcare:

   

INTEGRAREA EUROATLANTICĂ. PRIORITĂȚI POST-PRAGA


Cartea "Integrarea euroatlantică. Priorități post-Praga" reunește studiile ce au stat la baza comunicărilor prezentate la Sesiunea anuală a Centrului de Studii Strategice de Securitate, din 27 noiembrie 2002.
Reflectând sintetic continuitatea și complexitatea procesului de reformă din Armata României, studiile relevă contribuția concretă a instituției militare la misiunile actuale și de perspectivă ale Alianței, rolul și aportul țării noastre în cadrul Parteneriatului pentru Pace, perspectiva procesului de reformă până în anul 2007, dar și evoluția sistemului de ordine publică post-Praga.

Descărcare:

   
ROMÂNIA - NATO. 1990-2002

Lucrarea de cercetare și sinteză, în ediție bilingvă româno-engleză, "ROMÂNIA - NATO. 1990-2002", realizată în cadrul CSSS, oglindește disponibilitățile, eforturile și realizările statului român în drumul spre integrarea euroatlantică.
Autorii - cadre de conducere, specialiști și cercetători științifici din armată - pun la dispoziția factorilor de decizie națională și din Alianță argumente multiple și viabile asupra necesității aderării României la NATO.
În întregul său, volumul conturează o imagine cât mai completă și reală a României - aceea a unui candidat puternic și unitar, care a îndeplinit standardele euroatlantice și acționează deja nu doar ca un partener, ci ca un veritabil membru al Alianței.

Descărcare:

   

Sus