Revista Impact strategic (Strategic Impact) este publicația științifică trimestrială a CSSAS cu acces liber, editată în limba română, din anul 2001, și în limba engleză, din anul 2005. Începând cu numărul 1/2023, revista este publicată exclusiv în limba engleză.

Revista publică analize, sinteze și evaluări de nivel strategic, dar și puncte de vedere în care este examinat impactul în domeniul apărării și securității al dinamicii acțiunilor pe plan național, regional și global ce se încadrează în următoarea arie tematică: științe politice; relații internaționale; geopolitică, geoeconomie și geostrategie; sfera politico-militară; organizații internaționale - cu accent pe NATO și UE; societate informațională și securitate cibernetică; studii de intelligence și istorie militară.

Strategic Impact numără între colaboratorii săi personalități de marcă din domeniul cercetării științifice și învățământului superior militar și civil, național și internațional, din structurile Ministerului Apărării Naționale, Statul Major al Apărării, statele majore ale categoriilor de forțe ale armatei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, unități militare și alte instituții ale statului, organizații non-guvernamentale, companii etc.

Consiliu editorial
Dr. Eugen MAVRIȘ, Universitatea Națională de Apărare "Carol I" (UNAp), România, președinte
Prof. univ. dr. Valentin DRAGOMIRESCU, UNAp, România
Conf. univ. dr. Ștefan-Antonio DAN-ȘUTEU, UNAp, România
Conf. univ. dr. Cosmin-Florian OLARIU, UNAp, România
Lect. univ. dr. Florian CÎRCIUMARU, Centrul de Studii Strategice de Securitate și Apărare (CSSAS), UNAp, România
Dr. Robert ANTIS, Universitatea Națională de Apărare, SUA
Dr. Virgil BĂLĂCEANU, Asociația Ofițerilor în Rezervă din România
Prof. univ. dr. John L. CLARKE, Centrul European pentru Studii de Securitate "George C. Marshall", Germania
Prof. univ. dr. ing. Pavel NEÈAS, Universitatea Matej Bel, Slovacia
Prof. univ. dr. Andrzej PIECZYWOK, Universitatea Kazimierz Wielki, Polonia
Prof. univ. dr. Florian RĂPAN, Universitatea Creștină "Dimitrie Cantemir", România
Conf. univ. dr. Igor SOFRONESCU, Academia Militară "Alexandru cel Bun", Republica Moldova
Conf. univ. dr. Marius ȘERBESZKI, Academia Forțelor Aeriene "Henri Coandă", România
Dr. Péter TÁLAS, Universitatea Națională pentru Servicii Publice, Ungaria
Conf. univ. dr. John F. TROXELL, Institutul de Studii Strategice, Colegiul de Război al Armatei Americane, SUA

Revista are un consiliu de referenți compus din cadre didactice universitare și cercetători științifici care evaluează din punct de vedere științific articolele propuse spre publicare, conform procesului double blind peer review. Anterior evaluării, articolele sunt supuse unui proces de analiză antiplagiat.

Referenți științifici
Lect. univ. dr. Stan ANTON, Asociația Ofițerilor în Rezervă din România
CS II dr. Mirela ATANASIU, CSSAS, UNAp, România
CS II dr. Cristian BĂHNĂREANU, CSSAS, UNAp, România
Conf. univ. dr. János BESENYŐ, Universitatea Óbuda, Ungaria
Conf. univ. dr. Cristina BOGZEANU, Academia Națională de Informații "Mihai Viteazu" (ANI), România
Dr. Emil-Sorin BUCUR, consilier militar, Misiunea permanentă a României pe lângă Organizația Națiunilor Unite, SUA
CS I dr. Ruxandra BULUC, Institutul Național de Studii de Intelligence, ANI, România
As. univ. Cristian CONDRUȚ, ANI, România
Dr. Cristian DOBRE, MApN, România
Lect. dr. Libor FRANK, Universitatea de Apărare, Republica Cehă
Dr. Daniela-Mădălina GHIBA, Centrul de Drept Internațional, UNAp, România
Instr. sup. Daniela-Elena HRAB, Facultatea de Comandă și Stat Major (FCSM), UNAp, România
Conf. univ. dr. Cristian ICHIMESCU, Facultatea de Securitate și Apărare (FSA), UNAp, România
CS III dr. Crăișor-Constantin IONIȚĂ, CSSAS, UNAp, România
CS III dr. Daniela LICĂ, CSSAS, UNAp, România
Dr. Ecaterina Elena MAȚOI, Institutul Politic și Economic din Orientul Mijlociu, România
CS I dr. Constantin MOȘTOFLEI, fost director al CSSAS
Prof. univ. dr. hab. Adi Marinel MUSTAȚĂ, FSA, UNAp, România
Lect. univ. dr. Veronica Marilena PĂSTAE, FSA, UNAp, România
Conf. univ. dr. Petrișor PĂTRAȘCU, FCSM, UNAp, România
Lect. univ. dr. Dan-Lucian PETRESCU, CSSAS, UNAp, România
Conf. univ. dr. ing. Florin POPESCU, FSA, UNAp, România
Prof. univ. dr. hab. Maria-Magdalena POPESCU, FSA, UNAp, România
Conf. univ. dr. Daniel ROMAN, FCSM, UNAp, România
CS II dr. Alexandra-Mihaela SARCINSCHI, CSSAS, UNAp, România
Conf. univ. dr. Elena ȘUȘNEA, FSA, UNAp, România
Prof. univ. dr. Dănuț TURCU, FSA, UNAp, România
Lect. univ. dr. Eduard Alexandru VITALIS, Departamentul Regional de Management al Crizelor și Operații Multinaționale, UNAp, România
CS III dr. Mihai Vladimir ZODIAN, CSSAS, UNAp, România

Procedura de evaluare a articolelor
Evaluarea științifică a articolelor propuse pentru publicare în revista Strategic Impact se desfășoară conform procedurii double blind peer review, în două etape: preevaluare și evaluare.
Preevaluarea
Procesul de preevaluare constă în verificarea de către redacție a următoarelor aspecte:
• înscrierea în aria tematică a revistei;
• respectarea standardelor unui articol științific (structură, metodologie și ipoteză de cercetare, referințe bibliografice relevante);
• dacă prezintă suspiciuni de plagiat (în urma interpretării raportului de similitudine);
• este redactat conform Ghidului pentru autori.
În cazul în care materialul nu se înscrie în aria tematică, nu respectă standardele unui articol științific sau prezintă dovezi de plagiat, acesta este respins. În cazul în care toate criteriile sunt întrunite, articolul este trimis unui evaluator specializat în domeniul abordat.
Evaluarea
Procesul de evaluare se desfășoară electronic, conform principiului double blind peer review, care presupune că autorul nu cunoaște identitatea evaluatorului, iar evaluatorul nu cunoaște identitatea autorului.
Conform Ghidului pentru evaluatori, aceștia urmăresc anumite aspecte: caracterul științific, structura, originalitatea materialului și a concluziilor; adecvarea dimensiunii prin prisma ideilor abordate și a argumentării lor; limbajul științific; relevanța temei pentru comunitatea științifică internațională; adecvarea titlului, a rezumatului și a cuvintelor-cheie la conținutul materialului; utilitatea figurilor și a tabelelor; relevanța, prestigiul și actualitatea surselor bibliografice.
Evaluatorii pot face corecturi și comentarii pe text, cu scopul creșterii calității științifice a articolului (pot fi solicitate, de exemplu: clarificări conceptuale, reformulări sau completări, date sau argumente în sprijinul analizei). De asemenea, evaluatorul va completa un formular, în care sunt consemnate o serie de concluzii și observații generale, precum și argumentele care au stat la baza acestora.
În urma evaluării, există trei posibilități:
a) articolul este acceptat spre publicare ca atare sau cu modificări minore;
b) este acceptat spre publicare, cu modificări/completări de substanță;
c) este respins.
Redacția primește articolul evaluat în format electronic, însoțit de formular și transmite autorului concluziile și observațiile în urma evaluării.
În cazul în care articolul este acceptat spre publicare cu modificări/completări minore sau de substanță, redacția va transmite autorului un termen de predare, după operarea modificărilor. Această etapă presupune trimiterea materialului revizuit de autor către același evaluator, pentru a obține aprobarea acestuia cu privire la conținut. În urma reevaluării, se decide dacă materialul este publicabil.
Articolul este preluat de redacție pentru revizie lingvistică și editare în vederea publicării.

Termene de predare
Articolele vor fi trimise în format electronic la adresa de e-mail impactstrategic@unap.ro până la: 15 decembrie (nr. 1); 15 martie (nr. 2); 15 iunie (nr. 3) și 15 septembrie (nr. 4). Ghidul pentru autori poate fi consultat aici:.

Strategic Impact
ISSN print: 1841-5784, e-ISSN: 1842-9904, ISSN-L: 1841-5784
E-mail: impactstrategic@unap.ro, Website: https://cssas.unap.ro/en/si.htm

Revista are statutul de publicație cu prestigiu recunoscut din domeniul științe militare, informații și ordine publică, conform evaluării Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) și este indexată în baze de date internaționale:

indexcopernicus
ebsco
   
ceeol
proquest
   
road
worldcat

nato multimedia library


Sus