Revista Impact strategic este publicația științifică trimestrială bilingvă a CSSAS cu acces liber, editată în limba română, începând cu anul 2001, și în limba engleză, din anul 2005.

Revista are un consiliu de referenți compus din cadre didactice universitare și cercetători științifici care evaluează din punct de vedere științific articolele propuse spre publicare, conform procesului double blind peer review. Anterior evaluării, articolele sunt supuse unui proces de analiză antiplagiat.

Impact strategic numără între colaboratorii săi personalități de marcă din domeniul cercetării științifice și învățământului superior militar și civil, național și internațional, din structurile Ministerului român al Apărării Naționale, Statul Major General, statele majore ale categoriilor de forțe ale armatei, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Afacerilor Externe, unități militare și alte instituții ale statului, organizații non-guvernamentale, companii etc.

Revista publică analize, sinteze și evaluări de nivel strategic, dar și puncte de vedere în care este examinat impactul strategic al dinamicii acțiunilor pe plan național, regional și global ce se încadrează în următoarea arie tematică: actualitatea politico-militară; strategii de securitate; strategie militară; politici, strategii și acțiuni ale NATO și UE; societatea informațională; problematica păcii și a războiului viitorului.

Rubrici:
Actualitatea politico-militară;
Geopolitici și geostrategii: tendințe și perspective;
NATO și UE: politici, strategii, acțiuni;
Securitate și strategie militară;
Analize, sinteze, evaluări;
Note de lectură.

Termene de predare:
Articolele vor fi trimise în format electronic la adresa de e-mail impactstrategic@unap.ro până la: 15 decembrie (nr. 1); 15 martie (nr. 2); 15 iunie (nr. 3) și 15 septembrie (nr. 4). Ghidul pentru autori poate fi consultat aici:.

Impact strategic:
ISSN: 1582-6511
e-ISSN: 1842-810X
ISSN-L: 1582-6511
http://cssas.unap.ro/ro/is.htm
Strategic Impact:
ISSN print: 1841-5784
e-ISSN: 1842-9904
ISSN-L 1841-5784
http://cssas.unap.ro/en/si.htm

Revista are statutul de publicație cu prestigiu recunoscut din domeniul științe militare, informații și ordine publică, conform evaluării Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) și este indexată în Baze de Date Internaționale (BDI) astfel:

indexcopernicus
ebsco
   
ceeol
proquest
   
road
worldcat

nato multimedia library

< < <
 

Sus