contact

Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate
Șos. Panduri, nr. 68-72, sector 5, 050662, București, România
Telefon: 021.319.56.49, Fax: 021.319.57.80
E-mail: cssas@unap.ro, Site: https://cssas.unap.ro
Facebook: Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate