contact

Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate
Șoseaua Panduri, nr. 68-72, sector 5, București, România
Telefon: 021.319.56.49, Fax: 021.319.57.80
E-mail: cssas@unap.ro