Vizitatori:

Cu aproape două decenii de experiență, Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate (CSSAS) are un profil particular în cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I” (UNAp „Carol I”), constituind structura funcțională specializată în realizarea cercetării științifice fundamentale în domeniul apărării și securității naționale.

Înființat prin Ordinul ministrului apărării naționale M.S. 138 din 31.10.2000 și denumit inițial Centrul de Studii Strategice de Securitate, CSSAS a trecut din subordinea Statului Major General în cea a Academiei de Înalte Studii Militare (AISM), în baza Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 61 din 17.07.2002. Ulterior, actuala denumire a Centrului a fost adoptată odată cu schimbarea titulaturii AISM în Universitatea Națională de Apărare (anul universitar 2003-2004).

CSSAS își propune să răspundă provocărilor strategice ale mediului de securitate contemporan prin dezvoltarea, implementarea și diseminarea rezultatelor cercetării științifice, prezența activă pe scena internațională a cercetării științifice, dar și prin implicarea în procesul educațional din cadrul UNAp „Carol I” și furnizarea de expertiză și servicii specifice instituțiilor și organizațiilor cu atribuții în domeniul apărării și securității.

Misiunea unei astfel de instituții este subscrisă scopului mai larg al Universității de a deveni cel mai important pol de cunoaștere și expertiză științifică în domeniul știință militară, securitate și apărare din România cu recunoaștere internațională, acest lucru nefiind posibil fără un instrument de trasare a liniilor directoare de evoluție a componentelor acestui domeniu. Din această perspectivă, CSSAS reprezintă, fără îndoială, avangarda cercetării științifice în domeniu, având deja o tradiție și prestigiu recunoscute atât în țară cât și în străinătate, promovând activități și un portofoliu impresionant de lucrări de înaltă ținută științifică.

• Elaborarea de expertize pentru instituțiile politico-militare din România.
• Fundamentarea bazei teoretice a locului și funcțiilor componentei militare în    principalele documente strategice de planificare.
• Investigarea schimbărilor ce intervin în evoluția mediului strategic militar cu influență    asupra intereselor României.
• Explorarea rolului Forțelor Armate în viitorul mediu operațional.
• Studierea fenomenelor din interiorul societății românești cu impact asupra    domeniului militar.
• Dezvoltarea cooperării cu institute de cercetare militare și civile, alte structuri    guvernamentale și nonguvernamentale, din țară și străinătate.
• Promovarea culturii strategice și de securitate în societatea românească.
• Sprijinirea formării profesionale la nivel strategic în cadrul UNAp „Carol I” prin    integrarea rezultatelor cercetării științifice în procesul educațional.

Sus