Revista Impact strategic este publicaţia ştiinţifică trimestrială bilingvă a CSSAS cu acces liber, editată în limba română, începând cu anul 2001, şi în limba engleză, din anul 2005.

Revista are un consiliu de referenţi compus din cadre didactice universitare şi cercetători ştiinţifici care evaluează din punct de vedere ştiinţific articolele propuse spre publicare, conform procesului double blind peer review. Anterior evaluării, articolele sunt supuse unui proces de analiză antiplagiat.

Impact strategic numără între colaboratorii săi personalităţi de marcă din domeniul cercetării ştiinţifice şi învăţământului superior militar şi civil, naţional şi internaţional, din structurile Ministerului român al Apărării Naţionale, Statul Major General, statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Afacerilor Externe, unităţi militare şi alte instituţii ale statului, organizaţii non-guvernamentale, companii etc.

Revista publică analize, sinteze şi evaluări de nivel strategic, dar şi puncte de vedere în care este examinat impactul strategic al dinamicii acţiunilor pe plan naţional, regional şi global ce se încadrează în următoarea arie tematică: actualitatea politico-militară; strategii de securitate; strategie militară; politici, strategii şi acţiuni ale NATO şi UE; societatea informaţională; problematica păcii şi a războiului viitorului.

Rubrici:
Actualitatea politico-militară;
Geopolitici şi geostrategii: tendinţe şi perspective;
NATO şi UE: politici, strategii, acţiuni;
Securitate şi strategie militară;
Analize, sinteze, evaluări;
Note de lectură.

Termene de predare:
Articolele vor fi trimise în format electronic la adresa de e-mail impactstrategic@unap.ro până la: 15 decembrie (nr. 1); 15 martie (nr. 2); 15 iunie (nr. 3) şi 15 septembrie (nr. 4). Ghidul pentru autori poate fi consultat aici:.

Impact strategic:
ISSN: 1582-6511
e-ISSN: 1842-810X
ISSN-L: 1582-6511
https://cssas.unap.ro/ro/is.htm
Strategic Impact:
ISSN print: 1841-5784
e-ISSN: 1842-9904
ISSN-L 1841-5784
https://cssas.unap.ro/en/si.htm

Revista are statutul de publicaţie cu prestigiu recunoscut din domeniul ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, conform evaluării Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) şi este indexată în Baze de Date Internaţionale (BDI) astfel:

indexcopernicus
ebsco
   
ceeol
proquest
   
road
worldcat

nato multimedia library

   

Sus