Revista Impact strategic este publicaţia ştiinţifică trimestrială bilingvă a CSSAS cu acces liber, editată în limba română, începând cu anul 2001, şi în limba engleză, din anul 2005.

Revista publică analize, sinteze şi evaluări de nivel strategic, dar şi puncte de vedere în care este examinat impactul strategic al dinamicii acţiunilor pe plan naţional, regional şi global ce se încadrează în următoarea arie tematică: actualitatea politico-militară; concepte de apărare şi securitate; tendinţe şi perspective în domeniul geopoliticii şi geostrategiei; securitate şi strategie militară; politici, strategii şi acţiuni ale NATO şi UE; dinamica mediului de securitate; dialog strategic; studii de intelligence.

Impact strategic numără între colaboratorii săi personalităţi de marcă din domeniul cercetării ştiinţifice şi învăţământului superior militar şi civil, naţional şi internaţional, din structurile Ministerului Apărării Naţionale, Statul Major al Apărării, statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, unităţi militare şi alte instituţii ale statului, organizaţii non-guvernamentale, companii etc.

Consiliu editorial
PLEŞCAN Dorin-Corneliu, Universitatea Naţională de Apărare "Carol I", România, preşedinte
Prof. univ. dr. DUMITRU Daniel, Universitatea Naţională de Apărare "Carol I", România
Prof. univ. dr. DRAGOMIRESCU Valentin, Universitatea Naţională de Apărare "Carol I", România
Conf. univ. dr. ROŞCA Marius, Universitatea Naţională de Apărare "Carol I", România
Lect. univ. dr. CÎRCIUMARU Florian, Universitatea Naţională de Apărare "Carol I", România
Prof. univ. dr. RĂPAN Florian, Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir", România
Conf. univ. dr. DIACONU Florin, Universitatea din Bucureşti, România
Conf. univ. dr. ŞERBESZKI Marius, Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă", România
Prof. asoc. TROXELL F. John, Institutul de Studii Strategice, Colegiul de Război al Forţelor Terestre Americane, SUA
Prof. univ. dr. CLARKE L. John, Centrul European pentru Studii de Securitate "George C. Marshall", Germania
Dr. ANTIS Robert, Joint Forces Staff College, Universitatea Naţională de Apărare, SUA
DUBOIS Dirk, Colegiul European de Securitate şi Apărare, Belgia
Prof. univ. dr. ing. NECAS Pavel, Universitatea de Management al Securităţii, Slovacia
Conf. univ. dr. SOFRONESCU Igor, Academia Militară "Alexandru cel Bun", Republica Moldova
Dr. TÁLAS Péter, Universitatea Naţională pentru Servicii Publice, Ungaria

Revista are un consiliu de referenţi compus din cadre didactice universitare şi cercetători ştiinţifici care evaluează din punct de vedere ştiinţific articolele propuse spre publicare, conform procesului double blind peer review. Anterior evaluării, articolele sunt supuse unui proces de analiză antiplagiat.

Rederenţi ştiinţifici
Lect. univ. dr. ANTON Stan, cadru didactic asociat-invitat, Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" (UNAp), România
CS II dr. ATANASIU Mirela, Centrul de Studii Strategice de Securitate şi Apărare (CSSAS), UNAp
CS II dr. BĂHNĂREANU Cristian, CSSAS, UNAp
Conf. univ. dr. BESENYŐ János, Universitatea Óbuda, Ungaria
Lect. univ. dr. BODESCU Alin, Departamentul pentru Învăţământ Distribuit Avansat la Distanţă, UNAp
CS II dr. BOGZEANU Cristina, CSSAS, UNAp
Consilier juridic drd. BUCUR Sorin, Comandamentul Apărării Cibernetice, România
CS I dr. BULUC Ruxandra, Institutul Naţional de Studii de Intelligence, Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazu", România
Lect. asoc. dr. FIOTT Daniel, Institutul pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene, Belgium
Lect. dr. FRANK Libor, Universitatea de Apărare, Republica Cehă
Lect. univ. dr. ICHIMESCU Cristian, Facultatea de Securitate şi Apărare (FSA), UNAp
CS III dr. IONIŢĂ Crăişor-Constantin, CSSAS, UNAp
CS III dr. LICĂ Daniela, CSSAS, UNAp
Asist. univ. dr. MAŢOI Ecaterina Elena, FSA, UNAp
CS I dr. MOŞTOFLEI Constantin
Conf. univ. dr. MUSTAŢĂ Adi Marinel, FSA, UNAp
Conf. univ. dr. OLARIU Cosmin Florian, FSA, UNAp
Lect. univ. dr. PĂSTAE Veronica Marilena, FSA, UNAp
Conf. univ. dr. PĂTRAŞCU Petrişor, Facultatea de Comandă şi Stat Major, UNAp
Lect. univ. dr. PETRESCU Dan-Lucian, CSSAS, UNAp
Conf. univ. dr POPESCU Maria-Magdalena, FSA, UNAp
CS III dr. POTÎRNICHE Marius-Titi
CS II dr. SARCINSCHI Alexandra-Mihaela, CSSAS, UNAp
Conf. univ. dr. ŞUŞNEA Elena, FSA, UNAp
Prof. univ. dr. TURCU Dănuţ, FSA, UNAp
Lect. univ. dr. VITALIS Eduard Alexandru, Departamentul Regional de Management al Crizelor şi Operaţii Multinaţionale, UNAp
CS III dr. ZODIAN Mihai Vladimir, CSSAS, UNAp

Procedura de evaluare a articolelor
Evaluarea ştiinţifică a articolelor propuse pentru publicare în revista Impact strategic se desfăşoară conform procedurii double blind peer review, în două etape: preevaluare şi evaluare.
Preevaluarea
Procesul de preevaluare constă în verificarea de către redacţie a următoarelor aspecte:
• înscrierea în aria tematică a revistei;
• respectarea standardelor unui articol ştiinţific (structură, metodologie şi ipoteză de cercetare, referinţe bibliografice relevante);
• dacă prezintă suspiciuni de plagiat (în urma interpretării raportului de similitudine);
• este redactat conform Ghidului pentru autori.
În cazul în care materialul nu se înscrie în aria tematică, nu respectă standardele unui articol ştiinţific sau prezintă dovezi de plagiat, acesta este respins. În cazul în care toate criteriile sunt întrunite, articolul este trimis unui evaluator specializat în domeniul abordat.
Evaluarea
Procesul de evaluare se desfăşoară electronic, conform principiului double blind peer review, care presupune că autorul nu cunoaşte identitatea evaluatorului, iar evaluatorul nu cunoaşte identitatea autorului.
Conform Ghidului pentru evaluatori, aceştia urmăresc anumite aspecte: caracterul ştiinţific, structura, originalitatea materialului şi a concluziilor; adecvarea dimensiunii prin prisma ideilor abordate şi a argumentării lor; limbajul ştiinţific; relevanţa temei pentru comunitatea ştiinţifică internaţională; adecvarea titlului, a rezumatului şi a cuvintelor-cheie la conţinutul materialului; utilitatea figurilor şi a tabelelor; relevanţa, prestigiul şi actualitatea surselor bibliografice.
Evaluatorii pot face corecturi şi comentarii pe text, cu scopul creşterii calităţii ştiinţifice a articolului (pot fi solicitate, de exemplu: clarificări conceptuale, reformulări sau completări, date sau argumente în sprijinul analizei). De asemenea, evaluatorul va completa un formular, în care sunt consemnate o serie de concluzii şi observaţii generale, precum şi argumentele care au stat la baza acestora.
În urma evaluării, există trei posibilităţi:
a) articolul este acceptat spre publicare ca atare sau cu modificări minore;
b) este acceptat spre publicare, cu modificări/completări de substanţă;
c) este respins.
Redacţia primeşte articolul evaluat în format electronic, însoţit de formular şi transmite autorului concluziile şi observaţiile în urma evaluării.
În cazul în care articolul este acceptat spre publicare cu modificări/completări minore sau de substanţă, redacţia va transmite autorului un termen de predare, după operarea modificărilor. Această etapă presupune trimiterea materialului revizuit de autor către acelaşi evaluator, pentru a obţine aprobarea acestuia cu privire la conţinut. În urma reevaluării, se decide dacă materialul este publicabil.
Articolul este preluat de redacţie pentru revizie lingvistică şi editare în vederea publicării.

Termene de predare
Articolele vor fi trimise în format electronic la adresa de e-mail impactstrategic@unap.ro până la: 15 decembrie (nr. 1); 15 martie (nr. 2); 15 iunie (nr. 3) şi 15 septembrie (nr. 4). Ghidul pentru autori poate fi consultat aici:.

Impact strategic
ISSN: 1582-6511
e-ISSN: 1842-810X
ISSN-L: 1582-6511
https://cssas.unap.ro/ro/is.htm
Strategic Impact
ISSN print: 1841-5784
e-ISSN: 1842-9904
ISSN-L 1841-5784
https://cssas.unap.ro/en/si.htm

Revista are statutul de publicaţie cu prestigiu recunoscut din domeniul ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, conform evaluării Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) şi este indexată în baze de date internaţionale:

indexcopernicus
ebsco
   
ceeol
proquest
   
road
worldcat

nato multimedia library

   

Sus