Revista Impact strategic (Strategic Impact) este publicaţia ştiinţifică trimestrială a CSSAS cu acces liber, editată în limba română, din anul 2001, şi în limba engleză, din anul 2005. Începând cu numărul 1/2023, revista este publicată exclusiv în limba engleză.

Revista publică analize, sinteze şi evaluări de nivel strategic, dar şi puncte de vedere în care este examinat impactul în domeniul apărării şi securităţii al dinamicii acţiunilor pe plan naţional, regional şi global ce se încadrează în următoarea arie tematică: ştiinţe politice; relaţii internaţionale; geopolitică, geoeconomie şi geostrategie; sfera politico-militară; organizaţii internaţionale - cu accent pe NATO şi UE; societate informaţională şi securitate cibernetică; studii de intelligence şi istorie militară.

Strategic Impact numără între colaboratorii săi personalităţi de marcă din domeniul cercetării ştiinţifice şi învăţământului superior militar şi civil, naţional şi internaţional, din structurile Ministerului Apărării Naţionale, Statul Major al Apărării, statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, unităţi militare şi alte instituţii ale statului, organizaţii non-guvernamentale, companii etc.

Consiliu editorial
Dr. Eugen MAVRIŞ, Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" (UNAp), România, preşedinte
Lect. univ. dr. Alin BODESCU, UNAp, România
Prof. univ. dr. Valentin DRAGOMIRESCU, UNAp, România
Conf. univ. dr. Ştefan-Antonio DAN-ŞUTEU, UNAp, România
Conf. univ. dr. Cosmin-Florian OLARIU, UNAp, România
Lect. univ. dr. Florian CÎRCIUMARU, Centrul de Studii Strategice de Securitate şi Apărare (CSSAS), UNAp, România
Dr. Robert ANTIS, Universitatea Naţională de Apărare, SUA
Prof. univ. dr. John L. CLARKE, Centrul European pentru Studii de Securitate "George C. Marshall", Germania
Conf. univ. dr. Florin DIACONU, Universitatea din Bucureşti, România
Dirk DUBOIS, Colegiul European de Securitate şi Apărare, Belgia
Prof. univ. dr. ing. Pavel NECAS, Universitatea de Management al Securităţii, Slovacia
Prof. univ. dr. Andrzej PIECZYWOK, Universitatea Kazimierz Wielki, Polonia
Prof. univ. dr. Florian RĂPAN, Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir", România
Conf. univ. dr. Igor SOFRONESCU, Academia Militară "Alexandru cel Bun", Republica Moldova
Conf. univ. dr. Marius ŞERBESZKI, Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă", România
Dr. Péter TÁLAS, Universitatea Naţională pentru Servicii Publice, Ungaria
Conf. univ. dr. John F. TROXELL, Institutul de Studii Strategice, Colegiul de Război al Armatei Americane, SUA

Revista are un consiliu de referenţi compus din cadre didactice universitare şi cercetători ştiinţifici care evaluează din punct de vedere ştiinţific articolele propuse spre publicare, conform procesului double blind peer review. Anterior evaluării, articolele sunt supuse unui proces de analiză antiplagiat.

Referenţi ştiinţifici
Lect. univ. dr. Stan ANTON, cadru didactic asociat-invitat, UNAp, România
CS II dr. Mirela ATANASIU, CSSAS, UNAp, România
CS II dr. Cristian BĂHNĂREANU, CSSAS, UNAp, România
Conf. univ. dr. János BESENYŐ, Universitatea Óbuda, Ungaria
CS II dr. Cristina BOGZEANU, CSSAS, UNAp, România
Dr. Emil-Sorin BUCUR, Comandamentul Apărării Cibernetice, România
CS I dr. Ruxandra BULUC, Institutul Naţional de Studii de Intelligence, Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazu", România
Dr. Cristian DOBRE, MApN, România
Lect. asoc. dr. Daniel FIOTT, Institutul pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene, Belgia
Lect. dr. Libor FRANK, Universitatea de Apărare, Republica Cehă
Dr. Daniela-Mădălina GHIBA, Centrul de Drept Internaţional, UNAp, România
Instr. sup. Daniela-Elena HRAB, Facultatea de Comandă şi Stat Major (FCSM), UNAp, România
Lect. univ. dr. Cristian ICHIMESCU, Facultatea de Securitate şi Apărare (FSA), UNAp, România
CS III dr. Crăişor-Constantin IONIŢĂ, CSSAS, UNAp, România
CS III dr. Daniela LICĂ, CSSAS, UNAp, România
Dr. Ecaterina Elena MAŢOI, Institutul Politic şi Economic din Orientrul Mijlociu, România
CS I dr. Constantin MOŞTOFLEI
Conf. univ. dr. hab. Adi Marinel MUSTAŢĂ, FSA, UNAp, România
Lect. univ. dr. Veronica Marilena PĂSTAE, FSA, UNAp, România
Conf. univ. dr. Petrişor PĂTRAŞCU, FCSM, UNAp, România
Lect. univ. dr. Dan-Lucian PETRESCU, CSSAS, UNAp, România
Conf. univ. dr. ing. Florin POPESCU, FSA, UNAp, România
Conf. univ. dr. hab. Maria-Magdalena POPESCU, FSA, UNAp, România
CS III dr. Marius-Titi POTÎRNICHE
Conf. univ. dr. Daniel ROMAN, FCSM, UNAp, România
CS II dr. Alexandra-Mihaela SARCINSCHI, CSSAS, UNAp, România
Conf. univ. dr. Elena ŞUŞNEA, FSA, UNAp, România
Prof. univ. dr. Dănuţ TURCU, FSA, UNAp, România
Lect. univ. dr. Eduard Alexandru VITALIS, Departamentul Regional de Management al Crizelor şi Operaţii Multinaţionale, UNAp, România
CS III dr. Mihai Vladimir ZODIAN, CSSAS, UNAp, România

Procedura de evaluare a articolelor
Evaluarea ştiinţifică a articolelor propuse pentru publicare în revista Strategic Impact se desfăşoară conform procedurii double blind peer review, în două etape: preevaluare şi evaluare.
Preevaluarea
Procesul de preevaluare constă în verificarea de către redacţie a următoarelor aspecte:
• înscrierea în aria tematică a revistei;
• respectarea standardelor unui articol ştiinţific (structură, metodologie şi ipoteză de cercetare, referinţe bibliografice relevante);
• dacă prezintă suspiciuni de plagiat (în urma interpretării raportului de similitudine);
• este redactat conform Ghidului pentru autori.
În cazul în care materialul nu se înscrie în aria tematică, nu respectă standardele unui articol ştiinţific sau prezintă dovezi de plagiat, acesta este respins. În cazul în care toate criteriile sunt întrunite, articolul este trimis unui evaluator specializat în domeniul abordat.
Evaluarea
Procesul de evaluare se desfăşoară electronic, conform principiului double blind peer review, care presupune că autorul nu cunoaşte identitatea evaluatorului, iar evaluatorul nu cunoaşte identitatea autorului.
Conform Ghidului pentru evaluatori, aceştia urmăresc anumite aspecte: caracterul ştiinţific, structura, originalitatea materialului şi a concluziilor; adecvarea dimensiunii prin prisma ideilor abordate şi a argumentării lor; limbajul ştiinţific; relevanţa temei pentru comunitatea ştiinţifică internaţională; adecvarea titlului, a rezumatului şi a cuvintelor-cheie la conţinutul materialului; utilitatea figurilor şi a tabelelor; relevanţa, prestigiul şi actualitatea surselor bibliografice.
Evaluatorii pot face corecturi şi comentarii pe text, cu scopul creşterii calităţii ştiinţifice a articolului (pot fi solicitate, de exemplu: clarificări conceptuale, reformulări sau completări, date sau argumente în sprijinul analizei). De asemenea, evaluatorul va completa un formular, în care sunt consemnate o serie de concluzii şi observaţii generale, precum şi argumentele care au stat la baza acestora.
În urma evaluării, există trei posibilităţi:
a) articolul este acceptat spre publicare ca atare sau cu modificări minore;
b) este acceptat spre publicare, cu modificări/completări de substanţă;
c) este respins.
Redacţia primeşte articolul evaluat în format electronic, însoţit de formular şi transmite autorului concluziile şi observaţiile în urma evaluării.
În cazul în care articolul este acceptat spre publicare cu modificări/completări minore sau de substanţă, redacţia va transmite autorului un termen de predare, după operarea modificărilor. Această etapă presupune trimiterea materialului revizuit de autor către acelaşi evaluator, pentru a obţine aprobarea acestuia cu privire la conţinut. În urma reevaluării, se decide dacă materialul este publicabil.
Articolul este preluat de redacţie pentru revizie lingvistică şi editare în vederea publicării.

Termene de predare
Articolele vor fi trimise în format electronic la adresa de e-mail impactstrategic@unap.ro până la: 15 decembrie (nr. 1); 15 martie (nr. 2); 15 iunie (nr. 3) şi 15 septembrie (nr. 4). Ghidul pentru autori poate fi consultat aici:.

Strategic Impact
ISSN print: 1841-5784, e-ISSN: 1842-9904, ISSN-L: 1841-5784
E-mail: impactstrategic@unap.ro, Website: https://cssas.unap.ro/en/si.htm

Revista are statutul de publicaţie cu prestigiu recunoscut din domeniul ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, conform evaluării Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) şi este indexată în baze de date internaţionale:

indexcopernicus
ebsco
   
ceeol
proquest
   
road
worldcat

nato multimedia library

   

Sus