Vizitatori:

Cu aproape două decenii de experienţă, Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate (CSSAS) are un profil particular în cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” (UNAp „Carol I”), constituind structura funcţională specializată în realizarea cercetării ştiinţifice fundamentale în domeniul apărării şi securităţii naţionale.

Înfiinţat prin Ordinul ministrului apărării naţionale M.S. 138 din 31.10.2000 şi denumit iniţial Centrul de Studii Strategice de Securitate, CSSAS a trecut din subordinea Statului Major General în cea a Academiei de Înalte Studii Militare (AISM), în baza Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 61 din 17.07.2002. Ulterior, actuala denumire a Centrului a fost adoptată odată cu schimbarea titulaturii AISM în Universitatea Naţională de Apărare (anul universitar 2003-2004).

CSSAS îşi propune să răspundă provocărilor strategice ale mediului de securitate contemporan prin dezvoltarea, implementarea şi diseminarea rezultatelor cercetării ştiinţifice, prezenţa activă pe scena internaţională a cercetării ştiinţifice, dar şi prin implicarea în procesul educaţional din cadrul UNAp „Carol I” şi furnizarea de expertiză şi servicii specifice instituţiilor şi organizaţiilor cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii.

Misiunea unei astfel de instituţii este subscrisă scopului mai larg al Universităţii de a deveni cel mai important pol de cunoaştere şi expertiză ştiinţifică în domeniul ştiinţă militară, securitate şi apărare din România cu recunoaştere internaţională, acest lucru nefiind posibil fără un instrument de trasare a liniilor directoare de evoluţie a componentelor acestui domeniu. Din această perspectivă, CSSAS reprezintă, fără îndoială, avangarda cercetării ştiinţifice în domeniu, având deja o tradiţie şi prestigiu recunoscute atât în ţară cât şi în străinătate, promovând activităţi şi un portofoliu impresionant de lucrări de înaltă ţinută ştiinţifică.

• Elaborarea de expertize pentru instituţiile politico-militare din România.
• Fundamentarea bazei teoretice a locului şi funcţiilor componentei militare în    principalele documente strategice de planificare.
• Investigarea schimbărilor ce intervin în evoluţia mediului strategic militar cu influenţă    asupra intereselor României.
• Explorarea rolului Forţelor Armate în viitorul mediu operaţional.
• Studierea fenomenelor din interiorul societăţii româneşti cu impact asupra    domeniului militar.
• Dezvoltarea cooperării cu institute de cercetare militare şi civile, alte structuri    guvernamentale şi nonguvernamentale, din ţară şi străinătate.
• Promovarea culturii strategice şi de securitate în societatea românească.
• Sprijinirea formării profesionale la nivel strategic în cadrul UNAp „Carol I” prin    integrarea rezultatelor cercetării ştiinţifice în procesul educaţional.

Sus