Atelier de lucru pentru tinerii strategi

Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate din Universitatea Națională de Apărare „Carol I” organizează, în ziua de 26 martie 2015, a doua ediție a Atelierului de lucru pentru tinerii strategi, cu tema Neproliferare și dezarmare.
Ne propunem ca evenimentul să fie unul dinamic, interactiv, bazat pe dezbateri, schimburi de opinii între experții din acest domeniu și tinerii preocupați de studiul problemelor de apărare și securitate, viitorii strategi.
Manifestarea este adresată tinerilor cercetători și cadre didactice, precum și masteranzilor și doctoranzilor cu preocupări în această arie. Dorim să oferim audienței un cadru în care să poată beneficia de îndrumarea și opiniile avizate ale experților din România pe acest subiect.
La această activitate vor participa atât personalități de marcă din mediul academic, cu preocupări în domeniul dezarmării și neproliferării, cercetători și experți, reprezentanți ai MApN, ANRSPS, MAE, ai societății civile, cât și masteranzi și doctoranzi.

Tinerii cercetători și cadrele didactice, respectiv masteranzii și doctoranzii cu preocupări în domeniu, care sunt interesați să participe* la Atelierul de lucru sunt rugați să își comunice intenția, până la 16 martie 2015, către organizatori.
* Participarea la atelierului de lucru nu implică nicio taxă sau contribuție financiară. La sfârșitul lucrărilor, fiecărui „tânăr strateg” i se înmânează un certificat de participare.

Notă: La definitivarea programului activității, acesta va fi trimis celor interesați.

Punct de contact:
ACS dr. Mihai ZODIAN
Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate
Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, București
Telefon: 021.319.56.49; 021.319.48.80, int. 0377 (în intervalul orar 07.30-15.30)
Fax: 021.319.57.80
E-mail: mihai.zodian@unap.ro